Hit Counter

BESTYRELSEN

 

 

Motto:

"Lad os blive synlige,

få indflydelse som lokalråd og

komme i dialog med vore medlemmer".

 

Det lykkedes at få valgt en fuldtallig bestyrelse

på generalforsamlingen lørdag den 22. marts 2014:

§ 2: FORENINGENS FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som grundejere i enhver
henseende, såvel overfor offentlige myndigheder og andre, samt med ideer og tanker påvirke
udviklingen i foreningens virkeområde til gavn for beboerne ved:
1. At afholde møder.
2. Eventuelt nedsætte arbejdsgrupper og afholde studiekredse og sammenkomster.

Det skal i den forbindelse oplyses  at foreningens virkeområde er hele det geografiske område der omfattede den tidligere Tårnborg kommune.

Det er også denne paragraf i vore vedtægter der gør vor forening til et lokalråd  - og sådan var den også tænkt ved stiftelsen den 10. juni 1969 - et lokalt talerør.

Foreningen har med hjemmel i denne bestemmelse nedsat en del arbejdsgrupper og udvalg.

Du kan henvende dig til vor forening, hvis du ønsker at være deltager i dette arbejde.

Vi har en del permanente arbejdsgrupper og udvalg, som du kan se nedenfor. Vi beskæftiger os med trafiksikkerhed, arrangementer, deltager i lokalrådssamarbejde, natur-og miljø, stiplaner, støttearbejde for skolen, den lokale brugs, kommuneplan, lokalplaner, busplaner, forsamlingshuset og kulturhuset, landdistriktssamarbejde- og uvikling, foreningssamarbejde i virkeområdet og meget mere.

Billedet er taget den 22. april 2014

 

Formand: Valdemar Jensen

Næstformand Per Christensen

Bestyrelsesmedlemmer: Sekretær Birgit Lillman

Kasserer Laust Nissen

og Bestyrelsesmedlem Poul Otto Seidel

Bestyrelsessuppleanter: Arne Schmidt Nielsen

Revisorer: John Danielsen og Erik Lundemann

Revisorsuppleant: Inge-Lis Seidel

Bestyrelsen har  konstitueret sig med sekretær og kasserer umiddelbart i forlængelsen af generalforsamlingen.

Senere er Næstformand Stella Jensen udtrådt af bestyrelsen og der er foretaget en omkonstituering og en suppleant er indtrådt i bestyrelsen.

Poster i udvalg er endnu ikke blevet helt fordelt - men de fleste fortsætter som hidtil - specielt har Valdemar Jensen og Stella Jensen meldt sig til lokalrådsudvalget og Per Christensen til Natur- og miljøgruppen.

 

 

Bestyrelsen i 2014/2015

 - efter generalforsamlingen den 22. marts 2014

 og efterfølgende konstituering og omorganisering  samme dag

 

 

 

 

 

 

FORMAND

(Natur- og miljøgruppen - Agenda 21 -

Trafiksikkerhed - Lokalrådsudvalg - Lokalrådsamarbejdet om de østvendte ramper)

Valdemar Jensen,

Ahornvej 11,

Frølunde,

4220 KORSØR

Fastnettelefon: 5838 1089

Mobiltelefon: 53 32 26 90

E-mail: valdemaraj@live.dk

 

 

 

 

(Natur- og miljøgruppen - Agenda 21 - Lokalrådsudvalg - Trafiksikkerhedsudvalg

Sociale aspekter = arrangementer)

Sekretær

Birgit Lillman
Violvej 63
4220 Korsør
tlf.: 58 38 06 44 / 26 74 92 78
E-mail: bckli@turbopost.dk

 

 

 

 

Kasserer

(Ejerskifter - Medlemskartotek - Natur- og miljøgruppen -

Trafiksikkerhed - Lokalrådsudvalg - Sociale aspekter = arrangementer - stier - foreningssamarbejdet)

Laust Nissen,

Ahornvej 5,

Frølunde,

4220 KORSØR

Telefon: 5838 0676

Mobiltelefon: 21 42 31 63

 

 

Næstformand

(Natur- og miljøgruppen - Agenda 21)

Per Christensen,

(Musholmvej 54B) Vardevej 8,

4200 Slagelse

6031 5310

Mail; pc2@it.dk

 

 

 

1. betyrelsessuppleant

Sociale aspekter = arrangementer

Arne Schmidt Nielsen,

Svalevej 20,

Svenstrup,

4220 KORSØR

Telefon: 5838 0379

Mobiltelefon: 51 27 43 86

arnes@turbopost.dk

 

 

Bestyrelsesmedlem

(Formand for Natur- og miljøgruppen - Webmaster

- Repræsentant i Agenda-21 - Medlemskartotek - girokort indtil videre - stier)

Rødhøjvej 30,

Svenstrup,

4220 KORSØR
Fastnettelefon: 5838 0840

Mobiltelefon: 30 54 90 59

E-mail: grundejerforeningentaarnborg@gmail.com

poseidel@dbmail.dk

 

 

Revisorer:

 

Erik Lundeman,

Ahornvej 1,

Frølunde,

4220 KORSØR

Tidl. bestyrelsesmedlem

 

Revisor

Tidl. Best.suppl. og kasserer

(Natur- og miljøgruppen, hjælper stadig med uddeling - Informator til

medlemskartoteket i Pip- og Violvejskvarteret m.v.)

John Danielsen,

Rylevej 10,
Fastnettelefon: 5838 0030

 

 

 

Revisorsuppleant

(Natur- og miljøgruppen

Sociale aspekter = arrangementer

stedfortræder i Agenda-21)

Inge-Lis Seidel,

Rødhøjvej 30,
Fastnettelefon: 5838 0840

Mobiltelefon: 30 54 90 60

E-mail: seidel.ingelis-snabela-gmail.com

 

 

Siden er opdateret med nye billeder og informationer vedrørende bestyrelsen den 27. marts2014-  og den 22.april 2014 Webmaster

 


 PERSONER UDEN FOR BESTYRELSEN

 

 

(Uddeler - Informator til medlemskartoteket i

trækvarteret)

Ulla Andersen

 

ARKIV

 


 

 

Tidl. Best.suppl.

(hjælper stadig med uddeling)

John Danielsen,

Rylevej 10,
Fastnettelefon: 5838 0030

 

 

Vi har torsdag den 28. juni 2012 modtaget

det triste budskab om, at Bent er sovet stille ind

efter lang tids sygdom.

Bisættelsen finder sted i Tårnborg kirke

lørdag den 30. juni 2012 kl. 11.00

 

 

 

Lørdag den 30. juni 2012 kl. 11.00 deltog vor forening i bisættelsen i Tårnborg kirke.

Bent havde endelig efter længere tids svær sygdom fået fred fredag den 22. juni 2012.

Bent efterlader sig sønnen Benny og flere børnebørn.

Det glædede os, at flere af vor forenings medlemmer var mødt op til højtideligheden for at sige et sidste farvel.

Når man bad Bent om noget og om han ville og kunne klare det. Så kom altid det svar uden

mindste tøven, som blev Bents adelsmærke: "Sagtens!"

 

(Tidl. Formand for trafiksikkerhedsgruppen. Hjalp med uddeling og var til det sidste med i Natur- og miljøgruppen)

Bent Linhardt B. Christensen,

Rødhøjvej 24,

Telefon: 5838 8018

 

 Tidligere Næstformand

(Formand for trafiksikkerhedsgruppen - Webudvikling - Natur-og miljøgruppen)

Anja Nordby

Bøgevej 4,

Telefon 29 72 84 81

E-mail: anjanordby-snabela-msn.com

 

Tidligere Revisorsuppleant

Ulla Andersen,

Egevej 28

(Ulla deltager i uddeling)

 

 

Tidligere Bestyrelsesmedlem

(Natur- og miljøgruppen - Stedfortræder for Poul Otto Seidel i Agenda-21 - Trafiksikkerhedsgruppen - Lokalrådsudvalg - Uddeler)

Annitta Hartmann,

Stibjergvej 34,

Fastnettelefon: 5838 038

 


 Tidligere 1. Best.suppl.

(Var med til at stifte foreningen for 40 år siden - Natur- og miljøgruppen)

Willy Søren Beck,

Ternevej 18,

Fastnettelefon: 5838 0172

 

 Tidligere Næstformand

(Natur- og miljøgruppen - Lokalrådsudvalg)

Jørgen Knudsen,

Halsebyvej 74,

Mobiltelefon: 4071 7231

 

 

 

(formanden og sekretæren)

 

 Tidligere Formand

(Formand for Natur- og miljøgruppen - Webmaster

- Trafiksikkerhed - Lokalrådsudvalg - Repræsentant i Agenda-21 - Vedtægtsudvalg - Lokalrådsamarbejdet om de østvendte ramper)

Poul Otto Seidel,

Rødhøjvej 30,

Svenstrup,

4220 KORSØR
Fastnettelefon: 5838 0840

Mobiltelefon: 30 54 90 59

E-mail: grundejerforeningentaarnborg@gmail.com

poseidel@dbmail.dk

 

TIDLIGERE BESTYRELSE APRIL 2013

 

 

 

Siden er opdateret den 2. december 2014 og en del arkivmateriale er udgået. Opdateret 8. juni 2012og 1. juli 2012 og den 23. marts 2013 og den 3.. april 2013

Ny konstituering

 (nyt billede af Willy - rammer og farveskift (tema) og alle @ er fjernet - mailadresser virker - billede af Lundemann - nekrolog over Annitta Hartmann - billeder fra Bents bisættelse)

Siden er opdateret med nye billeder og informationer vedrørende bestyrelsen den 27. marts2014- og den 2. april 2014 Webmaster