... at vende ulykker til ikke ulykker = LYKKE

 

 

ET LÆNGE NÆRET ØNSKE ER GÅET I OPFYLDELSE

NU KOMMER DER FORTOV RUNDT I SVINGET PÅ

RØDHØJVEJ

 

Vi har faktisk vidst det i lang tid. Et af vore medlemmer havde talt med en medarbejder fra kommunen, der gik og målte op og satte mærker.

 

Det var sidst på sommeren.

 

Vi kontaktede den pågældende og han fortalte os, at

"man lige ville runde det hele af - nu man var i gang med den store renovering af Halsebyvej."

 

Vi lovede ham ikke at omtale det for nogen, fordi man først lige skulle have bevilget pengene i det politiske system.

Det har man så fået og arbejdet er i gang og snart afsluttet.

Vi har spurgt ind til hvordan det bliver udført og har fået følgende svar:

 

"Jeg har godt nok fået besked via Peter R. at du gerne vil have en tegning. Jeg holder imidlertid noget vinterferie og jeg er nødt til at være på kontoret for at kunne køre den igennem plotteren for at udføre en PDF-fil for at kunne sende den. Men det er altså bare et alm. fortov med kløvede granitkantsten og 2 rækker fliser med en brosten i midten ligesom det på den nordlige del af Rødhøjvej."

Carsten M. Hansen

 

Indsat af webmaster tirsdag den 15. februar 2011

 

Jeg har taget lidt billeder af fortovsarbejdet - det var uhyggeligt koldt og blæsende, man havde i dagens løb gjort overfladen klar med stabil, så man kan gå i gang med at lægge kantsten, fliser og mellemsten.

 

Nu mangler vi bare fortov på resten af Rødhøjvej. For der mangler et stykke endnu.

 

Der burde også være en fartbegrænsning her på 40 km/t. Ikke en stillezone, men røde påbudsskilte.

 

Et par af de værste trafikulykker i årenes løb er faktisk sket her i svinget.

 

 ... det nytter faktisk af og til, at vor forening blander sig i tingene!

 

 

RETTELSE modtaget den 5. april 2011

Nu sendte jeg denne hjemmefra og der er en fejl i den. Fortovet får asfaltbelægning ligesom de eks. fortove på Rødhøjvej og på Rylevej. Jeg huskede forkert.

Asfaltbelagte fortove har den fordel, at ukrudtet har sværere ved at komme op – bagdelen er, at evt. nye ledninger trækker grimme spor, da de sjældent er brede nok til at hele asfalten renoveres.

http://www.slagelse.dk/filer/logo/DesignGuide.gif 

Venlig hilsen

Carsten Møller Hansen
Vejingeniør

Drift og Anlæg
Vej og Park
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Dir. tlf: 58 57 45 73
Mobil: 21 27 15 61
Fax: 58 57 46 16
camha@slagelse.dk
www.slagelse.dk

 

 

HER ER EN RÆKKE BILLEDER FRA RENOVERINGEN AF HALSEBYVEJ.

Billeder fra anlægsarbejdet på Halsebyvej.

 

Vi kan berolige vore medlemmer med, at vi har fat i dette problem og har kontakt til Slagelse kommune.

BUMPSY-DAISY

Vi har fået en del klager over de nye bump

Man flyver op i biltaget med et ordentligt "knald". Bilen her kører ikke - det er foreningens sekretær, der af formanden er blevet kommanderet - som en anden rekrut i terrænet - til at holde her for effektens skyld og billedkompositionen.

Nogle mener hele bumpkonstruktionen er for kort

DÆK-KLIPPEREN

Vi har fået nye chikaner på Rødhøjvej - det er selvfølgelig bedre end de livsfarlige cementrør - og vi fryder os hver dag over, at røret på Rødhøjvej efter svinget endelig er blevet fjernet. Så skal man selvfølgelig heller ikke parkere mellem chikanerne - eller er det jo meningsløst, at man kan færdes indenom.

Det nye problem er den højre brostenskant på chikanen. Rammer et forhjul her går det galt. Det kan løses ved at skære kanterne skrå - sådan er det blevet rettet til i Vemmelev og andre steder.

Hvad man ikke ser - har man jo ikke ondt af

Så er der udsynsforholdene når man kommer fra Drosselvej - "det er blot et spørgsmål om nedklip" - siger Willy til bestyrelsesmøderne. Willy har været med i 40 år og det her har været påtalt overfor kommunen et tilsvarende antal gange.

indsat af webmaster den 24. oktober 2010

 

SÅ ER VI NÆSTEN FÆRDIGE MED RENOVERINGEN AF HALSEBYVEJ

 

Her er en række billeder optaget lørdag den 17. juli 2010

Vi er ved krydset Mælkevej Halsebyvej - vi ser mod vest. Stien der fører dig til Teglværksgrunden og Noret og videre helt til Tårnborg banke ligger lige før busstoppestedet, man kunne godt have et skilt der viste, at der var en sti her. Her kan du plukke mirabeller og kirsebær.

Samme kryds vi ser mod øst. Det rædselsfulde bump er fjernet.

Vi er lidt oppe ad Mælkevej - her skal cyklister i fremtiden krydse.

Samme kryds set fra Mælkevej. Man trænger til at beskære beplantningen foran vejskiltene eller anbringe dem noget højere.

Ideen med de her stativer og cykeloverkørslen oppe ad vejen foreslog jeg Korsør kommune ved flere lejligheder under min tidligere formandsperiode. Jeg havde set den ved en skole i Marianske Lazné i Tjekkiet  og talte om den i tide og utide, så daværende udvalgsformand John Dyrby var ved at "få knopper". Jeg kan ikke lade være med at fortælle det her, fordi Viatrafik har kunnet hæve et kæmpehonorar for løsningen. Uanset hvad - er jeg nu glad for at se "min løsning" virkeliggjort. Samme løsning kunne også anvendes i krydset Rødhøjvej Halsebyvej. Vor forening mener dog, at vi også kunne være tjent med en 40 Km zone på hele Mælkevej.

Nu er parkeringspladsen på Halsebyvej færdig - der mangler lidt oprydning - det her vor forening vil starte med at få opsat bord og bænk, så man kan sidde her og nyde udsigten. Området er udlagt til rekreativt område for Rødhøjvejskvarterets beboere.

Parkeringspladsen er allerede taget i brug heroppe på bakken. Disse vogne tilhører dog gæster der skulle på besøg i den store lækre villa heroppe. Der er gode oversigtsforhold, når man skal ud fra pladsen.

Stadig parkeringspladsen

Krydset ved Mågevej. Her ophører cykelstien og cyklister skal krydse vejen. Utroligt at fortov og cykelsti ikke kunne blive ført helt frem til Mælkevejskrydset - det er kun små 100 meter der mangler. Ib Larsen fortalte os på vælgermødet, at eleverne på Tårnborg skole undrede sig over det hver dag.

Samme sted vi ser mod vest. Støttemuren der stort set var smuldret bort er nu genetableret.

Samme sted vi ser mod vest. Det vil glæde Willy Beck i vor bestyrelse, at oversigtsforholdene nu er blevet bragt i orden. Dem har vi alle hørt dig nævne igen og igen - for mit vedkommende i 15 år. Det blev ikke til et spejl Willy, men til et afskåret hjørne. Ejeren af hjørneejendommen var dog altid villig til at klippe ned.

Samme kryds - vi ville gerne af med den dobbeltrettede cykelsti. Bussen kan trække ind ved stoppestedet og buslæskuret er spritnyt.

SSå er vi nede ved Rødhøjvej og ser mod øst. Vi slap for et bump.

Samme kryds - jeg gik ud på vejbanen og stillede mig i en afstand fra hajtænderne, der svarer til forsædet i en bil. Det er hvad jeg ser - når ser til venstre og har forhjulene helt oppe til hajtænderne. Jeg skal længere frem, for at kunne se op ad vejen efter cyklisterne, som kommer susende ned ad bakken. Lister man langsomt længere frem over hajtænderne, får man dog overblikket. Der her er kun en halv løsning.

Samme kryds. Oversigten er ikke i orden.

Der er plads til at lave en fornuftig løsning - lig med den i Mælkevejkrydset.

SSpritnyt busstoppested ved Ørnumvej. Det er et herligt sted at vente på bussen.

Der kommer kun en bus her en gang i timen og lørdag og søndag kun hver anden time, så det øjeblik det går at samle op og sætte af for en bus kan vi nok leve med her lige før krydset, men efter færdselsloven må man faktisk ikke holde så tæt på et kryds.

Det gode gamle stoppested, man har fældet hele vegetationen her. Du kan smutte ad den nye sti til Rødhøjvej her og komme ud ved Drosselvej mellem mosetræhusene.

Herligt at cykelstien er ført helt frem og igennem krydset. Der er sløjfet et bump - vi har stadig "rulleren tilbage" - og det bump virker, som det skal.

KONKLUSION:

VI KAN VÆRE TILFREDSE MED DET HER - DET ER LANGT LANGT BEDRE END DET GAMLE, MEN DET HAR OGSÅ KOSTET KASSEN. BEBOERNE PÅ HALSEBYVEJ HAR FÅET EN SPRITNY VEJ UDEN HULLER SOM MAN KAN GÅ TUR AD OG CYKLE PÅ.

... DET ER IKKE SÅ RINGE ENDDA

 

 

Billederne er indsat af Webmaster den 18. juli 2010

 
 
Til
 
Færdselssikkerhedsudvalg. Peter Raaschou Tlf. 58 57 33 72. E-mail peraa@slagelse.dk
 
Svenstrup tirsdag aften den 8. juni 2010
 
Hej Peter
 
Jeg har lige talt med et par af vore medlemmer.
 
De gør vor forening opmærksom på et meget stort færdselssikkerhedsmæssigt problem.
 
Det er i krydset Rødhøjvej/Halsebyvej/Ørnumvej.
 
 
 
 
Her kan du se hvad cyklisterne ser, når de kører ned mod Rødhøjvejskrydset. Kan du se hvor langt bilisterne på Rødhøjvej skal ud, før de kan se noget op ad Halsebyvej?
 
De påpeger følgende:
 
Efter at den nye cykelsti er blevet anlagt i Halsebyvejs nordlige side er situationen i dag den, at hvis man kommer i bil ad Rødhøjvej og holder ved hajtænderne - hvor man skal - inden man kører ud i krydset, kan man ikke se cyklisterne, der kommer ned mod krydset.

Cyklisterne kommer her kørende ned af en ret stjel bakke og har meget høj fart på.

Der kommer også knallerter - de har endnu højere fart.

Fra bilen kan man ikke se tilstrækkeligt langt op ad Halsebyvej og kan ikke se om der kommer cyklister kørende mod krydset.

 
Vi har desværre fået et meget stort sikkerhedsproblem i dette kryds.
 
Jeg har fået oplyst, at det har været lige op over, før der skete noget alvorligt.
 
Der er følgende forslag til en løsning:
 
Sætte et stort spejl op (men det siger du jo, at man ikke må fordi det er falsk tryghed).
 
Skære noget af hjørnegrunden, så oversigtforholdene forbedres.
 
Rykke hajtænderne længere ud (jeg tror ikke man må gøre det).
 
Rykke vejudmundingen ind på det den lille grønne ø. (jeg tror ikke det giver nok).
 
Hvad gør vi det Peter?
 
Det er jo ikke til at leve med, hvis der sker en alvorlig ulykke her grundet en cykelsti, der skulle øge sikkerheden for skolebørnene, men nu bringer dem i livsfare.
 
Håber du vil give os et svar - eventuelt blot et løfte om, at se på forholdet.
 
 
 
Med venlig hilsen
Poul Otto Seidel,
Rødhøjvej 30,
Svenstrup
4220  KORSØR
TLF.: 58 38 08 40
 
Formand for Taarnborg Grundejerforening og Lokalråd
Ambassadør for Agenda-21 borgerforums Natur- og Miljøgruppe i Korsør
 
Besøg vor forenings hjemmeside:
www.grundejerforeningentaarnborg.dk

9. juni 2010 09:18

Hej Poul. Vi vil naturligvis se på det, og I hører nærmere. Mvh. Peter Raaschou.


-----Original Message-----
From: Poul Otto Seidel
Sent: 08-06-2010, 21:43
To: Peter Raaschou
Cc: Taarnborg Grundejerforening og Lokalråd; Poul Otto Seidel; Annitta Hartmann; Jørgen Knudsen; Laust Nissen; Willy Søren Beck; Inge-Lis Seidel
Subject: Trafiksikkerhedsproblem med cyklister i krydset Rødhøjvej/Halsebyvej.

 

Vi har den 11. juni 2010 modtaget nedennævnte svar fra Karsten Søndergaard i Slagelse kommune:

Hej Poul!

Vedhæftet afmærkningsplan for krydset Rødhøjvej / Halsebyvej.

Det er korrekt, at forholdene i krydset Halsebyvej / Rødhøjvej ikke er optimale og slet ikke i anlægsfasen.

Der mangler endnu at blive udført nyt asfaltslidlag (rødt asfalt i krydset for at fremhæve kryds/sidevej) med tilhørende kørebaneafmærkning samt skiltning i krydset. Dette forventes udført i juni måned 2010.

Det er ikke et nyt sikkerhedsproblem, der er opstået. Cyklisterne har jo tidligere også kørt ned af bakken forbi Rødhøjvej.

Idet der er udført fortov i nordlig side af Halsebyvej, har det været muligt at trække hajtænderne længere frem. Der vil endvidere blive etableret stiplet 30 cm linie forbi Rødhøjvej som ledelinie for cyklister samt udlagt 4 stk. cykelsymboler, så bilisterne kan blive mere opmærksomme på cyklisterne. Der opsættes yderligere et skilt visende krydsende cyklister på Rødhøjvej (se vedhæftede tegning).

Jeg forventer, at forholdene i krydset vil blive væsentligt forbedret, når anlægsarbejderne er færdige.

Når anlægsarbejderne er afsluttet, så vil jeg sammen med Peter Raaschou foretage en vurdering af forholdene.

Jeg har bestilt oversigtdeklaration som ligger på ejendommen, så vi kan se om ejeren overholder kravene.

Venlig hilsen

Karsten Søndergaard
Anlægsingeniør

Drift og Anlæg
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Dir. tlf: 58 57 34 75
Mobil: 51 15 76 36
kason@slagelse.dk
www.slagelse.dk

 

 

Mange har spurgt os i den senere tid, om renoveringen af Halsebyvej bliver færdig inden vinteren sætter ind. Det der bekymrer er, at Halsebyvej er spærret og hele trafikken kører via Rødhøjvej. Det virker selvfølgelig pudsigt at se bus 35 trille forbi sine vinduer og en stadig strøm af tunge køretøjer. Personbilerne - rigtig mange af dem - har så travlt, at man tror at de er ved at komme for sent til livets ende. Eller også er det blot en moderne livsstil hos en del af denne mobiltelefontidsgeneration.

Problemet er såre simpelt. Vi vil ikke i paradis lige nu.

Sådan noget må man da ha´ svar på:

23. oktober 2009 kl. 10.25 ringer jeg.

"Hej, godmorgen Karsten - det er Poul - formanden for Grundejerforeningen".

"Selv godmorgen Poul".

"Lige et kort spørgsmål. Hvornår er I færdige med Halsebyvejrenoveringen Karsten ? Det er jo dig, der er tovholder på det projekt. Ser du. Det ser rodet ud lige nu og vejen er spærret. Vi har fået bekymrede forespørgsler om vejen nu også bliver færdig inden vinteren sætter ind. Vi får jo  hele trafikken gennem Rødhøjvej for tiden; fordi Halsebyvej er spærret."

"Bare rolig" - siger Karsten. "Vi er stort set færdige i slutningen af november - måske først i december 2009.

Så skal busserne og lastbilerne ikke køre om ad Rødhøjvej mere.

Entreprenøren derude er i gang med at lægge fliser, så vi giver ham lige lidt arbejdsro.

Man kan godt lægge asfaltslidlaget på nu, men vi vil vente til foråret. Ellers risikerer man, at det bliver ødelagt grundet vinterens vejrlig. Det er ikke tidspunktet at gøre det på, man kan godt, men vi venter. Det samme gælder vejstriberne og markeringerne i farver på de hævede lag samt to bump, der skal etableres på Halsebyvej.

Så man holder tidsplanen."

"Tak for det Karsten. Det skriver jeg på hjemmesiden. Kan du ha´ en fortsat go dag".

"Tak i lige måde".

Vi har taget nogle flere billeder af renoveringen den 5. oktober 2009. De kommer her:

 

Kig oppe fra den nye parkeringsplads ned over Halsebyvej.

Der er fældet en hel del bevoksning heroppe, hvor parkeringspladsen kommer. Området er beskyttet af strandbeskyttelseszonen. Der er givet en dispensation. Vi har naturligvis ikke klaget over den. Lige netop HER forholder det sig sådan, at området er udlagt som rekreativt grønt område for Rødhøjvejskvarterets beboere. For at vi kan bruge det til noget, vil vi i første omgang gerne have sat et bord med bænke og et affaldsstativ op her. Måske kunne man også komme ned til vandet. Det er Willy i vor bestyrelse, der er i gang med at udpege steder i hele vort område, hvor der trænger til bænke (og nogle steder et bord). De sorte rør ligner nogle lakridsstænger, som ungerne gnasker i sig på sekunder.

Det bliver snart et historisk skilt. Betonaffaldet i baggrunden stammer fra den støttemur, som også skal renoveres. Mange ting er af plast i vore dage.

Kig oppe fra parkeringspladsen. Annitta har fået instruktion om, at stille sig dernede for at give lidt liv i billedet. "Du skal ikke glo op på mig Annitta! Kig ud over vandet!" Vi spekulerede på, hvor de store bunker af isskuret kamp kom fra.

Det er Haneklint der ligger hernede. Skurvognen bruges af de personer, der er ved at rydde bevoksningen ud mod vejen på Ørnumvej. Der skal efter planen laves en del ændringer her, så man kan få udkig til Noret inde fra området. Det er ved at blive efterår kan man se på løvets farve.

Vi har lavet lidt tryllezoom med dette billede.

Mere kig der oppe fra. Det var overskyet, men et rigtigt flot vejr. Vi var også på tur til den nye golfbane (billedernekommer senere). Vi så et hav af knopsvaner og blishøns i store flokke på noret, musvåger og hvad ved jeg. Annitta kan navnene på alle fuglene og på de fleste planter (det med planterne, er vi nu lige gode til, men jeg har dårligt syn og havde ingen kikkert med).

Et lille smugkig ud over vandet fra ejendommen oppe ved parkeringspladsen.

I forbindelse med renoveringen af Halsebyvej har man måttet rive denne mur ned, for at bygge en tilsvarende noget længere inde på området. Ellers bliver der ikke plads til cyklister og gående. Den lange række af brosten er udformet med en fordybning i midten så vandet kan rende ned og man kan undgå isdannelse her. Det fik vi fortalt på orienteringsmødet på Tårnborg skole. Vi ser ad Halsebyvej mod Mælkevejskrydset.

Der er ingen trafik, fordi vejen stort set er spærret. Man kan dog smutte ind på vejen, hvis man bor der.

Så kan man stå helt i ro og fred lige i midten af vejen og knipse et skud. Det har man aldrig kunnet før.

Man bruger parkeringspladsen til at henstille alt muligt grej og materialer. Vi håber det kan ligge i fred, men nu er der vel ikke lige nogen, der skal bygge en vej i baghaven. Det ligner en losseplads, men det skal nok blive en flot parkeringsplads. Hvor skal man ellers holde på Halsebyvej? Der er brugt en bunke materialer i forbindelse ny rør- og kabellægning. Vi gik rundt og tittede på det alt sammen, så får man en smule indsigt i, hvad der skal til for at lave en sådan vejrenovering.

Man kan se, at der er kappet en stykke af muren. Det må have været dyrt for kommunen. Det er en virkelig flot rødstensvilla.

Kig ned mod Rødhøjvej. Tromlerne spærrer, men der er en ganske lille passage.

Man møder altid nogen, når man er ude på sådan en tur - og så det også kotume her ude hos os, at man lige får en snak og bytter rygter og sladder, hvis man har tid. Her er Annitta sammen med beboeren i nr. 1B i andelsboligerne i afdeling I. "Hvis du stiller dig op ved siden af Annitta, så kommer du med på vor hjemmeside". - "Det er i orden". Vi ser ned mod udmundingen af Rødhøjvej i krydset Halsebyvej/Ørnumvej/Rødhøjvej. Vi har parkeret et stykke nede ad Rødhøjvej.

Der ligger nogle sommerhuse nede ved bådophalerpladsen for enden af Halsebyvej/Rødhøjvej. Der var en - jeg kender temmelig godt, men jeg siger ikke hvem - der på sin første arbejdsdag i Korsør kommune i sin bil tromlede disse huse ned. Der skete heldigvis ikke noget alvorligt. Husene var gamle og ikke særlig solide. Nu er der nye. I dag må man ikke bygge så tæt på vandet, men der har ligget huse her i mands minde.

Man har fældet bevoksningen ud til vejen, der hvor pælerækken står. Man skulle jo bruge pladsen.

Vi er ved "rulleren på Ørnumvej". Bemærk alt det, man har fældet her. Det er i forbindelse med nedlukningen af fyldpladsen. Der skal være udkig over Noret fra Rødhøjlunden.

Samme som ovenfor.

Grusbunke oppe på parkeringspladsen. Der er en beboer på Halsebyvej som kører ud, det er tilladt for denne bilist.


 

Billederne nedenfor er optaget den 13. august 2009 og taler for sig selv.
Nogen har fortalt os på loppemarkedet sidste lørdag, at man skulle have ændret på de planer vi fik forelagt på det offentlige møde på Tårnborg skole.
Rygtet siger, at man har ændret projektet således, at den dobbeltrettede cykelsti fra Mælkevejkrydset til Mågevejskrydset - nu - modsat planerne - bliver fortsat som dobbeltrettet cykelsti helt til umiddelbart før Rødhøjvej. Der skulle således ikke komme nogen cykelsti fra Rødhøjvej til Mågevej i begge vejsider.
Vi ved ikke om rygtet taler sandt og har derfor forelagt chefen for Vej- og park i Slagelse kommune, Peter Raaschou dette kedelige rygte og bedt om en udtalelse. Det er dog ingeniør i Vej- og park (Anlæg) Karsten Søndergaard, der leder projektet. De der var med til mødet på Tårnborg Skole, har mødt dem begge.

De har svaret således den 18. august:

Hej Poul!
Der er ingen ændringer i projektet - det har aldrig været på tale.
Projektet gennemføres som planlagt og som informeret om på borgermødet.
 
Venlig hilsen
Karsten Søndergaard
Anlægsingeniør

 
Hej Poul - Travlhed har gjort, at jeg ikke har fået svaret dig - det beklager jeg.
Vedr. Halsebyvej så må vi sige, at det er en and. Hvordan det rygte er opstået ved vi simpelthen ikke, men vi kan på det kraftigste afvise, at det har noget på sig. Der er  ikke ændret på tværprofilet, dvs. at det er et symmetrisk vejprofil med både cykelsti og fortov i begge sider, der bliver lavet.
 
Venlig hilsen
Peter Raaschou
Afdelingsleder

 

Sådan skriver Slagelse kommune om projektet:


Halsebyvej i Korsør, etablering af stier ml. Rødhøjvej og Mælkevej
Vi vil forbedre trafiksikkerheden på Halsebyvej mellem Rødhøjvej og Mælkevej, da vejen både er skole- og trafikvej.

Det gør vi ved, at der laves smalle delte stier i begge vejsider.

De delte stier fordeles med 0,75 m fortov og 1 meter cykelbane i samme niveau
Mellem cykelbane/kørebane laves en adskillelse på 0,75 m
I adskillelsen sættes der steler med ca. 50 m afstand
Kørebanen laves 5 meter bred med mulighed for at vige for anden trafik i adskillelsen mellem stelerne.
Desuden laver vi hævede flader i vejkrydset ved Rødhøjvej og Mælkevej og støttemur bag stierne på de dele af strækningen, hvor store højdeforskelle kræver det.
Tidsplan
Ekspropriation : Januar 2009
Forventet start af projekt: Foråret 2009
Forventet afslutning af projekt: Efteråret 2009
Flere oplysninger

Hvis der ønskes flere oplysninger, er I velkomne til at kontakte

Vej og Park, ingeniør Karsten Søndergaard tlf. 58 57 34 75 - kason@slagelse.dk

 

Halsebyvej set mod vest (Rødhøjvej/Ørnumvej). Her vandsiden.

Beplantning fjernet. Vejen/cykelstien udvides mod vandside.

Halsebyvej set mod vest (Rødhøjvej/Ørnumvej). Her modsat vandsiden.

Arbejdet er i fuld gang. Her etableres ny vandledning.

Halsebyvej set mod øst Mælkevej fra Rødhøjvej/Ørnumvej). Her vandsiden.

Der er foretaget udgravning og opbygning med grus til vejudvidelse langs bakke.

Halsebyvej set mod øst Mælkevej fra Rødhøjvej/Ørnumvej). Her modsat vandsiden.

Diverse ledninger i jord skal først omlægges inden opbygning af ny vej.

Krydset Mågevej/Halsebyvej set fra Mågevej.

Krydset Mågevej/Halsebyvej set fra Halsebyvej mod vest (Rødhøjvej/Ørnumvej).

Krydset Mågevej/Halsebyvej set fra Halsebyvej mod vest (Rødhøjvej/Ørnumvej)

Diverse ledninger i jord skal først omlægges inden opbygning af ny vej.

Halsebyvej set mod Mælkevej.

Bemærk den gamle dobbeltrettede cykelsti. Det er den der bevares. Den der giver alle problemerne i Mælkevejskrydset. Det går ned ad bakke her. En cyklist der kommer ned i krydset fra højre overrasker bilisterne fra Mælkevej, der skal ud på Halsebyvej. Der er sket flere ulykker i dette kryds.

Fremtidig vej - nuværende vej.

 

Luftfotoet viser en del af Halsebyvej. Den nye parkeringsplads anlægges i billedets nederste venstre hjørne.

Plantegning for Rødhøjvejskrydset.

Plantegning for Rødhøjvejskrydset. Luftfotoet viser krydset Ørnumvej/Halsebyvej/Rødhøjvej

Bemærk at man laver busperron og fjerner et par bump samt fører cykelstien frem i vandsiden.

Plantegning for Mågevejskrydset.

Bemærk at man ikke fører cykelsti og fortov længere frem i vandsiden end til Maagevej. Vi bedømmer det som et trafikalt færdelssikkerhedsmæssigt problem, at cyklister skal krydse vejbanen her.

Plantegning for Mælkevejskrydset

Plantegning for Mælkevejskrydset. På luftfotoet ses Mågevejs udmunding til venstre og Mælkevejens til højre.

Desværre slipper vi ikke af med den dobbeltrettede cykelsti, men nu kan man ikke bare "suse" lige over krydset, men skal lidt op ad Mælkevej for at passere. Der er tinglyst oversigtsforhold på hjørnegrundene. Vi tror bestemt, at det bliver et væsentligt mere trafiksikkert kryds - det er også tiltrængt. Det er skolevej og her kommer børn via Mælkevej og ad Halsebyvej helt fra Korsør. Bemærk også bumpene som fjernes.

SIDSTE NYT

P A R K E R I N G S P L A D S

DEN 17. August 2009 ER VI BLEVET ORIENTERET OM, AT KOMMUNEN HAR ANSØGT OM OG FÅET EN DISPENSATION FRA STRANDBESKYTTELSESLINJEN AF Regionens Miljøcenter, til at der anlægges en offentlig parkeringsplads på Halsebyvej.

På dette luftfoto med indsat kort set parkeringsarealet markeret med en gul linie. Den turkisfarvede linje er strandbeskyttelseslinjen.

Miljøcenterets redegørelse i sagen.

Miljøcenterets begrundelse for sin dispensation.

Du kan finde de relevante dokumenter på vor dokumentside.

Du kan læse vor pressemeddelelse i forbindelse med mødet.

Bare klik her: PRESSEMEDDELELSE

Her er et Notat vedrørende Halsebyvej fra Via Trafik - klik her:  Notat fra Via Trafk

... så venter vi bare med tålmodighed på, at det hele bliver færdigt, så vi kan undgå at den tunge trafik drøner ad Rødhøjvej, nu hvor vejen er spærret for lastkøretøjer under vejarbejdets udførelse.

GIV DIN MENING TIL KENDE

Har du en kommentar til os så klik her og skriv løs - vi vil gerne høre din mening og dine kommentarer. Vi vil også meget gerne bringe dit debatindlæg her på hjemmesiden.

 

Bare klik her på: F E E D B A C K

 

INDKOMNE KOMMENTARER:

 

****************************************************

----

 

 

Siden oprettet den 13. august - kun billeder.

Overskrifter. Staffagebilleder. Tekst fra kommunen indsat. Udsnit af plantegningen indsat efter affotografering af 3 udsnit af den store plantegning vi fik forærende af VIA-TRAFIK efter mødet. Hyperlink til vor Pressemeddelelse/Læserbrev. Billeder optaget af PoseidelPics. Margener sat til 2px - v.h.t.b. 15. august luftfotos indsat. 17. august 3 billeder vedrørende den offentlige parkeringsplads sat ind i 670px. 18. August forsøgt at rette plantegninger og tilhørende luftfotos ind på en mere forståelig måde.

Opdateret med nye billeder optaget den 5. oktober 2009 den 23. oktober 2009. Snak med "KASON" INDSAT.

9. - 11. juni 2010 Indsat problemet med oversigtforholdene i Rødhøjvej/Halsebyvej krydset samt tilhørende mail korrespondance med Peter Raaschou og Karsten Søndergaard.