Referat af møde for samarbejde i vort lokalsamfund tirsdag den 30. april 2013 kl.1800 i Taarnborg Forsamlingshus.

Mødt var: Taarnborg Menighedsråd, Taarnborg Skolebestyrelse samt støtteforening,
Taarnborg Grundejerforening, Forældreforening kildebakken, Taarnborg IF,
Bestyrelsen for Frølunde Brugs, Taarnborg Forsamlingshus.

Der blev præsenteret nye deltager.
To nye mail adresser: ivastella@live.dk , Taarnborg Grundejerforening Stella Jensen.
korsør4220@hotmail.com , Frølunde Brugs. Keld Mikkelsen.
lars-erik@c.dk , Lars Erik Jensen

Man blev enig om at vor geografisk område er TIFs avisen dæknings område,
Musholm, Taarnholm, Tjæreby, Frølunde Fed.

Aktivitets kalender: En helårskalender omsendes til alle på adresselisten, der ud over
Laves et opslag med aktiviteter for 2 måneder af gangen i Dagli Brugsen.
Vi skal hver i sær tilsende vores aktiviteter til kibru@slagelse.dk

Fælles arrangementer: Der afholdes Sankt Hansaften søndag den 23. juni kl. 1830
Ved noret ved Kirken, der bliver en andagt, bålet tændes kl. 2000 man kan tage
Picnic kurven og drikkelsen med, samt fælles hygge.
Godt initiativ som bør bakkes op.

Det næste arrangement Står Dagli Brugsen for lørdag den 10. august, med en markedsdag et løb på 5 km. Og 3 km.
En lille udvalg på Jacob, Torben, Lars og Kirsten planer og vender tilbage til os
For yderlig hjælp på selve dagen.

Bjarne og Lars Erik laver en pressemeddelelse om det vi har foretaget til nu. Om idéen m.m.

TIF avisen deadline resten af året er: 12/5 – 7/7 – 6/10 – 24/11 – 2013.
Stoffet sendes til hekj@it.dk

Næste møde er berammet til onsdag den 14. august kl. 1800 i forsamlingshuset,
Bjarne kalder ind.

Næste arrangement her efter på skolen fredag den 30. august.

Tak for et godt møde
 

Side oprettet af webmaster lørdag den 18. maj 2013