Det er i dag den

KOMMUNALVALG SLAGELSE &

REGIONSVALG SJÆLLAND 2009

Her er der links til denne side:

KOMMUNALVALG_SLAGELSE_&_VALGETS_RESULTAT:

Unge_Stemmer:_VALGRESULTATET!_De_unges_byråd:

 

FOTOS_FRA_VÆLGERMØDET_TIRSDAG_DEN_27._OKTOBER_2009

 

Referat_af_vælgermøde_tirsdag,_den_27._oktober_2009_i_Tårnborg_Forsamlingshus_klokken_19.00

 

GIV_DIN_MENING_TIL_KENDE

kommunevalg 2005

 

Her et gammelt arkiv foto fra 1. maj 2005, hvor Socialdemokraterne præsenterede sine kandidater til det såkaldte sammenlægningsudvalg og senere byråd. Valget foregik den 15. november 2005 - der er nu mange flere kandidater, men det her må række.

De siddende kommunalbestyrelser i de fire sammenlægningskommuner fik et ekstra år. Det var sammenlægningsudvalgets opgave, at få de fire kommuner til at gå op i en samlet enhed. Partiet havde ment, at det ville fremme sagen, hvis alle var klædt i de samme røde jakker og det ser da også imponerende ud, men de er nu ikke så røde, som de ser ud - påstår mange.

Partiets lokale strategiske hjerne er også kommet med på billedet - han hedder Niels Terp og er fra Slagelse, man kan lige ane ham og man ser og hører ham normalt heller ikke.

De 3 ude på venstrefløjen er: Anders Nielsen, Helle Blak og

 

Lis Tribler, som stadig er vor borgmester.

Både Anders og Helle fik flotte personlige stemmetal. Niels Christian Nielsen manglede lige 5 personlige stemmer i at komme ind igen. (Han ses lige bag og til venstre for Lis). Foto.: Seidel

 

 

 

Her er Villum Christensens meget omtalte og omdiskuterede valgannonce.

Den brød dronningen sig ikke om, hun ville på ingen måde blandes sammen med hans valgkamp - så den valgannonce måtte han ophøre med.

Vi bringer den her, fordi den er et pudsigt indslag og illustrerer hvilke påfund, man kan finde på at sætte i værk, for at blive valgt.

Det lykkedes ikke for Villum Christensen fra Liberal Alliance at blive valgt - så han har næppe modtaget noget råd ved den lejlighed, eller også har det bare ikke virket.

Valgfiluren mener nu det er et morsomt og originalt indslag i et ellers stenhårdt valgkampsmiljø - der skal også være plads til lidt humor.

Der er selvfølgelig også dem, der finder en sådan annonce plat.

 

Også et originalt indslag, men her er det EU- valget den 7. juni 2009 det drejer sig. Nogle af de morsommeste valgplakater er faktisk dem de politiske ungdomsafdelinger laver.

 

KLIK PÅ DETTE LINK FOR SENESTE NYT OM KOMMUNALVALGET

 

http://www.kl.dk/kommunalvalg
 

OG PÅ DETTE FOR AT SE SELVE VALGRESULTATET

http://www.kmdvalg.dk/
 

OG HER KAN DU SE PROGNOSERNE

http://www.mm.dk/det-nye-politiske-danmarkskort
 

Sådan mener analytikerne det kommer til at gå:

Sådan er prognosen lavet:
Prognosen bygger på en matematisk metode. Den består af fire elementer, der hver især har indflydelse på hvordan, partiernes tilslutning ændrer sig ved kommunalvalget.

Den største er den landspolitiske afsmitning – populært kaldt ”valg vinden”. Hvis et parti står til at gå tilbage i meningsmålingerne for folketinget, vil partiet også gå tilbage ved kommunalvalget. Tilbagegangen vil dog kun være halv så stor. Et andet element er borgmestereffekten. Den tager f.eks. højde for, at nye borgmestre, der kom til magten ved sidste valg, ofte viser sig at være ret populære. Det tredje element tager højde for, at nogle vælgere stemmer forskelligt til kommunalvalg og folketingsvalg. Det fjerde element indregner betydningen af kandidaternes personlige stemmer, hvilket er nyt i forhold til tidligere prognoser.
 

Kommune Valgår Socialdemokratiet Det Radikale Venstre De Konservative  Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Slesvigsk Parti Venstre  Liberal Alliance Enhedslisten Andre partier I alt  
Slagelse 2009 36,2 2,6 4,9 10,3 11,8 - 28,2 0,2 1,2 4,6 100 
Resultat 2009 32,7 2,6 3,5 12,5 15,7 - 29,5 1,6 1,1 0,8 100 
  2005 38,4 4,6 4,9 5,5 10,0 - 30,1 - 1,7 4,8 100 

 

(Her er resultatet indskrevet og det viser med al tydelighed, at nok giver prognoserne et fingerpeg, men i praksis rammer de ved siden af - adskillige lande har da også forbudt offentliggørelsen af sådanne prognoser, idet de ofte er et forsøg på at påvirke vælgerne. Således hævdes det, at vælgerne ikke så gerne vil stemme på et parti som i prognosen ser ud til ikke at blive repræsenteret og man er heller ikke så tilbøjelig til at stemme på et parti, der i prognoserne står til en markant tilbagegang, men hellere på et parti, der står til at vinde. På den måde kan prognoserne blive selvopfyldende. Her ser vi at tilbagegangen er langt større end spået for socialdemokraterne, de konservative og fremgangen langt større end spået for socialistisk folkeparti og dansk folkeparti. Denne prognose er dog baseret på nogle teoretiske betragtninger og ikke på udspørgen af eksempelvis 1.000 vælgere).

Valgforbund er indgået mellem Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative.

Valgforbund er indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre, Enhedslisten og Kristdemokraterne.

Valgforbund er indgået mellem Liberal Alliance, Ret og Velfærd, Grønne Slagelse og Ny Demokrati.

 

Vi har et par tal fra afstemningsstedet i Tårnborg Hallen:

Der er denne gang  1919 stemmeberettigede mod 1852 i 2005.

kl. 10.00 havde 157 stemt eller 8,18%

kl. 12.00 havde 402 stemt eller 20,9%

kl. 15.00 havde 614 stemt eller 32,0%

kl. 18.00 havde 1175 stemt eller 61,2%

Stemmeprocenten ligger ca. 2% højere end ved valget i november 2005.

Folk kom hele tiden strømmende til, da vi stemte lidt over kl. 18.00.

? Hvad bliver resultatet ?

Et er prognoser og anden ønsketænkning - lad os vente og se det endelige resultat. Ved et kommunevalg stemmer man i meget høj grad efter en kandidats personlige fremtoning og egenskaber og lokale tilhørsforhold og kun i mindre omfang efter partifarve.

HER HAR VI DEN FORELØBIGE OPTÆLLING

DET VAR VEMMELEV DER KOM IND PÅ SIDSTEPLADSEN MED OPTÆLLINGEN - DEN KOM KL. 23.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALGETS RESULTAT ELLER MANGEL PÅ SAMME:

Den såkaldte røde blok med  socialdemokraten Lis Tribler som borgmesterkandidat kunne igen besætte borgmesterposten.

Det blev et meget dramatisk forløb. Selve optællingen var først færdig kl. 23.30. tirsdag aften - vistnok den sidste kommune i landet, der fik talt op. Det var på 2 af Slagelse kommunes 26 afstemningssteder, der gik "kuk" i den - nemlig Antvorskov og Vemmelev.

Næste dag gik man i gang med optællingen af de personlige stemmer.

Så skulle den sag være klaret, men den såkaldte blå blok med Venstremanden Stén Knuth som borgmesterkandidat ønskede fintælling, da optællingen forelå. Forståeligt nok, der var kun en forskel på 205 stemmer mellem blå og rød blok.

Denne fintælling indskrænkede forskellen fra 205 stemmer til 126 stemmer. Så måtte der en omtælling til på blå bloks anmodning. Det administrative personale sagde ja til, at lave en fornyet optælling onsdag aften på overarbejde, hvis man lige fik en spisepause og noget mad udefra. Det nye optællingsresultat lå klart kl. 18.30. Det vendte op og ned på nogle interne stemmetal, men i det store spil flyttede det kun en eneste stemme. Så forspringet blev reduceret fra 126 til 125 stemmer. Det kostede lige kommunen omkring 60.000 kroner. Nu må det imidlertid være sådan, at optællingen skal være til at stole på - er der den mindste tvivl, kan ingen leve med det. Der er også et par personlige stemmetal, der ligger så snært, at man nok kunne have ønsket en yderligere fintælling af de personlige stemmer. Nogle afgørelser om en afgiven stemmes gyldighed eller ikke, kan være hårfin. Der er dog mulighed for at indgive protest, men det bliver næppe bragt i anvendelse. Det betyder, at resultatet er accepteret som det nu foreligger af kandidaterne og deres politiske bagland. Derimod er det næppe utænkeligt, at taberne vil have svært ved at sluge nederlaget.

Systemet er sådan, at man kan vinde det hele med blot en eneste stemmes overvægt. Hvorledes skulle det ellers være?

Rent valgteknisk er det sådan - at det valgforbund eller den kandidatliste, der har det største samlede stemmetal bliver forfordelt på den måde at forstå, at man "betaler mindre pr. mandat i stemmer". Det kan du læse mere om i den vejledning, der er udsendt om valgteknikken og som du kan finde her på siden.

Der er en anden lille valgteknisk detalje, der rent teknisk er værd at hæfte sig ved - det sker sjældent, men det lykkedes faktisk Jens Jørgensen - tidligere Slagelse borgmester - der skiftede i sidste øjeblik, fra at opstille for De Radikale til at opstille for Venstre, at sprænge listen. Venstre havde valgt partilisteopstilling og Jens Jørgensen var placeret sådan, at kun ved at opnå et personligt stammetal, der var mindst en stemme højere end fordelingstallet, ville han blive valgt. Det lykkedes for ham, at sprænge listen og blive valgt. Du kan læse længere nede under valgets teknik, hvorledes man "sprænger listen". Jens Jørgensen har nu prøvet at springe mange gange, men det har nu været fra det ene parti til det andet. Husker vi ret - så har han været stillet op for de Konservative, Borgerlisten, De Liberale, De Radikale og nu Venstre.

Blå blok var ganske naturligt tydeligt skuffede over resultatet. Nok fik borgmesterkandidaten fra Venstre Stén Knuth et flot personligt stemmetal på 3041, men det var beskedent i forhold til det, som borgmesterkandidaten fra Venstre Ole Drost opnåede ved valget i 2005. Hans personlige stemmetal var dengang på 5995 - næsten det dobbelte af resultatet denne gang, hvor det stadig er flot på 2635 personlige stemmer. Stén Knuth har ikke rykket, som man havde håbet og halvdelen af hans personlige stemmer faldt i Slagelse by, hvor han bor. Der var ikke så meget at hente i den øvrige del af kommunen. Internt i Venstre har han jo også haft kamp til stregen af gamle kendinge, med høje personlige stemmetal - så der er faktisk et fint resultat han opnåede. Den landspolitiske tendens slog tydeligt igennem ved dette valg, vælgerne søger bort fra midten og ud på fløjene. Det koster for Socialdemokraterne og for Venstre.

De gode resultater for Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti skyldes ikke en massiv indsats lokalt gennem længere tid. Selv om det er tydeligt på de personlige stemmetal, at enkelte kandidater har fået vælgernes opbakning på bekostning af andre fra samme parti.

Det er godt at se, at personer der fører en sober personlig valgkamp og er aktive for at sikre sig mandatet og har noget reelt på hjerte også belønnes. Det hele er et spørgsmål om ægthed og tillid. Reklame gør det ikke.

Det er også tydeligt, at man ikke ved massive nedrakningskampagner, massiv annoncering, og massiv læserbrevsproduktion og en lokal borgerlig presse der helt tydeligt er på den blå bloks side; og har bragt reportager om venstreministerbesøg, løbeture og andet ligegyldigt vås, kan rykke meget ved valgresultatet. Venstre måtte da også i Slagelse kommune konstatere en tilbagegang fra 30,1% til 29,5%. Var Jørgensen ikke hoppet over til Venstre i sidste øjeblik havde valgresultatet lignet det katastrofevalg som Venstre fik over det meste af landet. Den valgkampagne må have kostet kassen for erhvervslivet. En så massiv let gennemskuelig markedsføring kan ofte føre til det stik modsatte resultat. Der er givet vælgere, der er af den mening, at det er godt at man ikke "kan købe sig til en post". Det er dog helt tydeligt, at tilbagegangen for Venstre er langt mindre her end i andre kommuner. Jens Jørgensen der i sidste øjeblik gik over til Venstre fra De Radikale sikrede sig en post ved at sikre sig et stort personligt stemmetal. Var han blevet hos de Radikale, havde disse fået et mandat, men det var ikke gået til Jens Jørgensen.

Lis Tribler kunne også se sit personlige stemmetal reduceret fra 6465 til 5412 - et tab på 1053 personlige stemmer. Ganske vist var stemmeprocenten denne gang kun 64.7% mod 67.4% i 2005 - men det forklarer ikke hele tilbagegangen. Socialdemokraterne fik et katastrofevalg over hele landet. Grundet borgmestereffekten burde hun have bevaret eller styrket sit personlige stemmetal. Det hele klares ikke med snoreklip.

Årsagen til at borgmesteren stadig hedder Lis Tribler skyldes ikke nogen fremgang for socialdemokraterne - tværtimod fik partiet 15.180 stemmer i 2005 mod 12.604 denne gang en tilbagegang fra 38.4% til 32.7% eller 2576 stemmer. Den landspolitiske tendens slog også igennem her hos os. Når vælgerne rykker til Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti og det har de virkelig gjort denne gang, så koster det naturligvis for andre. Næsten hver 5. stemme her hos os i Tårnborg faldt på Dansk Folkeparti - 19,9%  af de 1.400 afgivne stemmer mod 12,6% ved sidste kommunevalg, men Socialistisk Folkeparti scorede også sin fremgang her hos os, med 16,8% af de afgivne stemmer mod 8,5% ved sidste kommunevalg. I hele kommunen gik partiet fra 5,5% til 12,5% - så der er virkelig fremgang for SF her hos os - det blev faktisk til næsten en fordobling. Det er helt i overensstemmelse med det landspolitiske resultat.

Socialdemokraterne har Kristendemokraterne, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, at sige tak til for den bevarede borgmesterpost. De 3 første partier fik ikke et tilstrækkeligt stemmetal til at blive repræsenteret  - så grundet det tekniske valgforbund tilfalder stemmerne valgforbundet og da stemmerne tilsammen ligger over fordelingstallet fik socialdemokraterne det sidste mandat - en ren foræring, der gik til socialdemokraten Bodil Knudsen, der må have meget at sige tak for. Det betyder selvfølgelig også en hel del for det samlede resultat, at stemmerne på Liberal Alliance var spildte stemmer.

De store sejrherrer var Socialistisk Folkeparti, der fik valgt to nye byrådskandidater ind - nemlig Leif Scharling fra Slagelse og Ib Larsen fra vort område. Partiet havde denne gang valgt partilisteopstilling. Det må i dag give røde øer til partiet, i det Lene Wibroe gik fra 391 personlige stemmer til 1033 - det højeste personlige stemmetal i det parti og større end Jørgen Andersens. Lene Wibroe var placeret som nr. 3 på listen, Jørgen Andersen som nr. 1.  Et utroligt flot resultat på trods af den meget negative omtale pressen har givet hende inden valget. Partiet bør nok i fremtiden ændre sin opstillingsform til noget mere demokratisk. Vor lokale kandidat Ib Larsen fik et personligt stemmetal på 333 stemmer han stod som nr. 2 på listen. Partiet fik en fremgang fra 5,5% til 12,5%. Det er trist at se at partilisteopstillingsformen giver valg til en kandidat der kun har fået 55 personlige stemmer, men står som nr. 4 på listen. Helle Dalsgård nr. 5 på listen med 175 personlige stemmer og Josephine von Bülow nr. 9 på listen med 113 personlige stemmer kommer ikke ind. Der er givet vælgere, der finder dette system uretfærdigt.

Den anden sejrherre var Dansk Folkeparti, der gik fra 10% til 15,7%. Det gav plads til 2 nye kandidater så partiet i dag har 5. Det blev partiets borgmesterkandidat Michael Gram og Bjørn Olsen begge Korsør, der kom ind. Endvidere var der valg til nr. 4 på listen Frederik Pedersen Korsør med 172 personlige stemmer og nr. 5 på listen Bjørn Olsen, Korsør med 90 personlige stemmer. Partiet havde valgt partilisteopstilling og de 5 første på listen blev valgt. Dorthe Røhmann-Tofting, Slagelse med 309 personlige stemmer og nr. 6 på listen; og Bent Lyngholm, Slagelse med 193 personlige stemmer og nr. 7 på listen, kom ikke ind. Grundet partilisteopstillingen kunne de se sig slået af Frederik Pedersen og Bjørn Olsen. Det er der formentlig ligesom hos Socialistisk Folkeparti, givet vælgere der finder uretfærdigt og som derfor kke bryder sig om partilisteopstillingsformen. Det skal også siges, at det er flot, at Peter Lotinga, Vemmelev der var opstillet som nr. 3 på listen fik det højeste personlige stemmetal på hele 1055 personlige stemmer. Dansk Folkeparti ville ikke i valgforbund med Liberal Alliance og satte det som et krav, at Liberal Alliance ikke kom med, hvis Dansk Folkeparti skulle i valgforbund med Venstre. Det giver nok noget at tænke over i dag. Det er givet, at man ikke har stolet på Villum Christensen og hvor man havde ham i den sidste ende, selv om han erklærede, at han gik med den blå blok.

Vor lokale mand Troels Christensen fra venstre blev genvalgt og øgede sit personlige stemmetal fra 602 personlige stemmer til 819 stemmer. Han var tidligere borgmester i Hashøj kommune. Det er også her han denne gang har fået sine personlige stemmer. Her hos os fik han 109 personlige stemmer - så han er ikke slået rigtigt igennem lokalt. Tvillingebroderen Villum Christensen fra Liberal Alliance opnåede ikke genvalg - de stemmer der blev afgivet på dette parti er spildte stemmer. Havde man været i teknisk valgforbund med Venstre, havde Stén Knuth været borgmester i dag. Det må da være tankevækkende for den blå blok. Liberal Alliance fik 608 stemmer, heraf faldt de 414 på Villum Christensen.

Det er også tankevækkende, at kunne konstatere, at den tidligere Korsør borgmester Flemming Erichsen nu har fået reduceret sit personlige stemmetal fra 1861 i 2005 til 470 i denne runde. Det kan tolkes som et rent fravalg i vælgerskaren. Hans mislykkede projekt med byggeriet i de gamle bilfærgelejer, der ligger hen som en losseplads i dag. Den megen omtale af hans post som havnechef og hvordan han fik den og om han var kvalificeret og hans manglende handlekraft omkring de østvendte ramper og hans opbakning til Tropebyen, som ingen vil sponsorere er givet faktorer, der har talt til hans ugunst. Nr.3 hos socialdemokraterne er i dag Anders Nielsen, Korsør med et personligt stemmetal på hele 702 personlige stemmer. Det har givet styrket ham, at han i pressen har gjort opmærksom på så mange sager. Der var næsten dødt løb mellem Niels Christian Nielsen der fik 189 personlige stemmer og Bodil Knudsen der fik 4 personlige stemmer mere nemlig 193 stemmer. Niels kommer ikke ind og man er derfor i gang med at ændre i styrelsesvedtægten for så vidt angår børne- og ungeudvalget som Niels var formand for. Vi gætter på, at der nok skal falde et par vellønnede bestyrelsesposter eller nogle fede gnaveben af til Niels. Ebbe Jens Ahlgren, Korsør blev valgt ind med 270 personlige stemmer, men han har også markeret sig tydeligt i pressen med nogle mærkesager. Der blev ikke valg til vor samarbejdspartner - formanden for Halsskov Lokalråd Claus B. Jørgensen, han fik 78 personlige stemmer - det er mere end en fordobling af det personlige stemmetal, men langt fra nok til at komme ind. Han har ellers forsøgt at markere sig i valgkampen - men på ingen måde så klart og tydeligt som Anders Nielsen i de samme sager (her har vi byggeriet i de gamle bilfærgelejer i tankerne, hvor Anders Nielsen klart og tydeligt har taget afstand), men mon ikke der også er nogle, der lokalt har fundet sammenblandingen af lokalrådsformand og kandidat for socialdemokraterne uheldig. Nå han stiller nu ikke op for at blive valgt, men for at der kan være et navn lokalt på kandidatlisten.

Vi var her i Tårnborg det afstemningssted, der havde den højeste stemmeprocent - når vi ser bort fra de to små øsamfund Agersø og Omø - vi nåede helt op på 73% - det vil sige, at hele 1400 af de 1919 stemmeberettigede gjorde deres demokratiske pligt og mødte op og stemte. Vi bilder os selv ind, at vort vælgermøde, vor hjemmeside og vore løbesedler har øget interessen for dette kommunevalg.

Det er også tankevækkede, at hos os var der kun 6 blanke stemmesedler og 1 ugyldig. Utroligt at man ser en så lav stemmeprocent på nogle afstemningssteder - helt nede på 51,2%. Her har man en demokratisk ret til at få indflydelse på sit lokalområde og så bliver man bare væk. Det er helt åbenbart, at de ressourcestærke og bedst uddannede bruger deres demokratiske ret, hvorimod de svageste og dårligst uddannede - eller slet ikke uddannede - bliver helt væk. Her er en opgave for folkeoplysningsudvalget.

Så venter vi blot på konstitueringen. Hvem bliver formænd for udvalgene? Hvem får de givtige bestyrelsesposter? Hvem får andre gnaveben? Hvilke aftaler bliver der indgået mellem Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti og kommer SF til at sætte sit præg på tingene eller ender de som fodslæb? Hvad betyder de personlige stemmetal for hvad man får? Får partimedlemmerne noget at skulle have sagt i den forbindelse? Der er i dag 12 stående udvalg, der sagtens kunne reduceres til mere passende antal. Konstitueringsforhandlingerne skal være færdige til den 1. december. Det bliver en travl uge. Borgmesteren Lis Tribler har lagt op til, at blå blok ikke skal have nogen formandsposter i udvalgene i den kommende valgperiode. The winner takes it all - Vinderen tager det hele. Det er blokpolitik, som vi ser den på Christiansborg. Hvad ville blå blok have gjort, hvis de havde vundet?

Det havde været rart med et bredt samarbejde mellem byrådets medlemmer - det havde været mere demokratisk end at forsøge, at holde halvdelen af kommunens borgere ude fra politisk indflydelse. Mon ikke mere brede løsninger på kommunens problemer i det lange løb ville give mere forståelse og ejerskab til løsningerne hos kommunens borgere?

Så er der lige den elektroniske prøveafstemning for de unge. Der gik teknisk kuk i den på valgaften. Vi kan glæde os over, at lidt over 18,37% af de unge deltog. Det er over dobbelt så mange som på øvrige steder i landet. Det bilder vi os også ind, at vi har vor andel her i. Resultat afviger fra kommunevalgets resultat. Noget tyder på, at SF har godt fat i de unge. Det blev ungevalgets store vinder. Det siges at SF skulle have særlig appeal til de yngre kvinder - noget kunne tyde på det, men den påstand kan vi ikke finde noget bevis for, det kan kun være en fornemmelse.

Nu håber vi i vor forening blot på, at vi også kan få indflydelse til gavn for vort virkeområdes beboere. Vi hæfter os i sær ved at vi har to byrådsmedlemmer fra vort virkeområde og adskillige fra Korsør. Flere er gode gamle kendinge, som vi har haft kontakt til gennem mange år - så vi er fortrøstningsfulde. Der er helt afgjort stemt lokalt - det viser valgresultatet tydeligt, i det Korsør faktisk er overrepræsenteret i forhold til Slagelse, men det skal vi da ikke være kede af.

Et kommunevalg skal som bekendt godkendes. Det bliver det på byrådets møde den 26. november 2009. Her er også behandling af kommunens styrelsesvedtægt. Her er der også et par meget vigtige ændringsforslag.

Styrelsesvedtægten har været længe undervejs og medfører at antallet af udvalg reduceres fra 12 til 7 udvalg. Dette medfører omrokering af nogle opgaver mellem udvalgene og sidste skud på stammen er nogle ændringer, der er dukket op efter at valgresultatet foreligger.

Her kan du læse, hvad der er i støbeskeen. Det er interessant læsning. Vi hæfter os især ved, at der ønskes oprettet et nyt udvalg. Det er vigtig læsning for vor forenings bestyrelse, fordi det siger hvilke opgaver i kommunen, der hører til i hvilket udvalg, hvilket så igen indebærer, at vi kan se hvilken udvalgsformand vi skal have kontakt til, for at få en sag fremmet.

DagsordenBY261109.pdf

21Forslagtilnystyrelsesvedtægt.pdf

\22Ændringsforslagtilstyrelsesvedtægt.pdf

Torsdag den 26. november er der offentliggjort en aftale  indgået onsdag eftermiddag den 25. november mellem Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti. En aftale om en plan for det fremtidige byrådsarbejde og hvad man ønsker at opnå i den kommende byrådsperiode vil fremkomme i løbet af nogle dage.

Man har - som allerede udmeldt - valgt at sætte sig på det hele. Nu er forskellen mellem rød og blå blok i dagligdagens politiske arbejde meget svær at få øje på. Det er kun når der er valgkamp, at modsætningerne skal trækkes så markant op. Så mon ikke alt bliver ved det gamle.

Lad os lige se på hvorledes formandsposterne for udvalgene bliver besat.

Lis Tribler er ifølge lovgivningen født formand for Økonomiudvalget. Leif Scharling (SF) får en post i dette vigtige udvalg.

Helle Blak (A) får formandsposten i Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget. Det er et udvalg, der ellers skulle have været nedlagt, men nu bibeholdes i ny form.

Ib Larsen (SF) får formandsposten i Teknik- og miljøudvalget. To udvalg er blevet lagt sammen. Det kan kun glæde vor forening, at denne for vor forening så vigtige post bliver besat af en fra vort virkeområde. Det er det udvalg vi i det daglige vil have størst kontakt til. SF har grundet det gode valgresultat kunne besætte denne post. Det betyder sandsynligvis, at han må opgive posten som formand for § 17.4 Agenda-21 udvalget og som formand for Slagelse afdelingen af Danmarks Naturfredningsforening.

Niels O. Pedersen (A) bliver viceborgmester og medlem af Økonomiudvalget. Han fratræder posten som udvalgsformand. Han bliver formand for Tvangsfjernelsesudvalget.

Steen Olsen (A) bliver formand for udvalget for Børn- og unge, hvor opgaverne med de 18-25 årige nu blevet overflyttet til. Det såkaldte demokratiudvalg er blevet nedlagt (det skal vi ikke begræde). Han overtager posten fra Niels Christian Nielsen, der jo ikke opnåede valg.

Lene Wibroe (SF) fortsætter som formand for Voksen- og ældreudvalget, som det hedder nu.

Jørgen Andersen (SF) forsætter som formand Handicap- og Socialpsykiatriudvalget.

Gruppeformanden for (A) Flemming Erichsen beholder trods det dårlige personlige valgresultat den meget vigtige post som formand for Erhvers-, turisme- og udviklingsudvalget. Han får også en udvalgspost i det særdeles vigtige Økonomiudvalg.

Anders Nielsen (A) besætter posten som formand for det nye Kultur- og fritidsudvalg. Til gengæld slipper han formandsposten i Miljø- og Naturudvalget, der er blevet slået sammen med Teknikudvalget til det nye Teknik- og miljøudvalg og som Ib Larsen (SF) besætter. Det er reelt hele tre udvalg, der bliver samlet i Kultur- og fritidsudvalget - nemlig Kulturudvalget, Fritidsudvalget og sundhedsudvalget. Han får dog ikke vederlag for 3 udvalg, men vederlaget udgør 24% af borgmestergagen og det er da ikke så ringe endda. Han får i udvalget selskab af partifællen Ole Quist og Leif Scharling fra SF samt to borgerlige som blå blok udpeger. Anders Nielsen bliver også repræsenteret i bestyrelsen for SK forsyning sammen med Lene Wibroe fra SF.

Jacob Borello Carlsen (A) fortsætter som formand for havnebestyrelsen og Bodil Knudsen (A) fortsætter som formand for SK Forsyning. På denne lukrative post er der dog skiftedag ved en generalforsamling i slutningen af maj måned 2010.

Generelt kan det siges at aftalen sikrer A og SF flertallet i alle udvalg, idet 3 ud af 5 medlemmer går til denne blok.

Nu er den anden blok lukket ude, men mon ikke der kan og vil komme stridigheder A og SF imellem. SF er jo lillebroderen med 4 byrådsmedlemmer i forhold til A med 12 byrådsmedlemmer. Det er ikke alt, man har været enige om i den forgangne byrådsperiode.

Det bliver spændende at se planen og de aftaler der er indgået. Jørgen Andersen fra SF havde lagt op til en 10-punktsplan. Det bliver utroligt spændende at se, hvad de har fået igennem af mærkesager.

For vor forening betyder det meget, at der bliver passet på vor fælles natur og vort miljø. Det er det store spørgsmål om SF og udvalgsformanden har styrke og vilje til at sikre dette. "Skurken" i dette spil har været Erhverv og Plan, hvor hensynet til nye arbejdspladser og erhvervslivet har vejet tungest.

Så skal det afsluttende nævnes, at byrådet holdt møde torsdag aften. Valget blev godkendt. Ændringsforslagene til styrelsesvedtægten blev som ventet vedtaget, hvilket indebærer at Helle Blaks udvalgsformandspost nu ligger fast. Det er er Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget, der blev vedtaget som et yderligere udvalg. Der er mange interesseorganisationer der gerne så et sådant selvstændigt udvalg, men det afgørende i sagen er dog besættelsen af og fordelingen af udvalgsformandsposter mellem Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti - nu kan fordelingen gå op. Det handler også om vederlag selv om politikerne siger det handler om politik.

Det nye byråd tiltræder den 1. januar 2010 og den endelige konstituering finder sted den 1. december 2009. Herefter er der en masse mere eller mindre poster der skal besættes af de kandidater hos Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti, der ikke opnåede valg, bestyrelsesmedlemmer i de respektive partiforeninger og eventuelle gode partistøtter. Nogle poster kaster honorar af sig og nogle ikke.

Her har du det nye byråd i mandatnummerfordeling:

Mandat nr.KandidatnavnKandidatliste
1Lis Tribler, SlagelseA  Socialdemokratiet
2Stén KnuthV  Venstre, Danmarks Liberale Parti
3Anders Nielsen, KorsørA  Socialdemokratiet
4Michael Gram, KorsørO  Dansk Folkeparti
5Jørgen AndersenF  SF - Socialistisk Folkeparti
6Ole DrostV  Venstre, Danmarks Liberale Parti
7Helle Blak, SlagelseA  Socialdemokratiet
8Troels ChristensenV  Venstre, Danmarks Liberale Parti
9Flemming Erichsen, KorsørA  Socialdemokratiet
10Henrik Brodersen, SkælskørO  Dansk Folkeparti
11Steen Olsen, EggeslevmagleA  Socialdemokratiet
12Jens JørgensenV  Venstre, Danmarks Liberale Parti
13Ib LarsenF  SF - Socialistisk Folkeparti
14Johnny PerssonV  Venstre, Danmarks Liberale Parti
15Emine Koca, SlagelseA  Socialdemokratiet
16Peter Lotinga, VemmelevO  Dansk Folkeparti
17Niels O. Pedersen, GimlingeA  Socialdemokratiet
18Birgitte PoulsenV  Venstre, Danmarks Liberale Parti
19Lene WibroeF  SF - Socialistisk Folkeparti
20Thomas ModellV  Venstre, Danmarks Liberale Parti
21Ebbe Jens Ahlgren, KorsørA  Socialdemokratiet
22Frederik Pedersen, KorsørO  Dansk Folkeparti
23Ole Quist, KorsørA  Socialdemokratiet
24Helle JacobsenV  Venstre, Danmarks Liberale Parti
25Jacob Borello Carlsen, BisserupA  Socialdemokratiet
26Niels Jørgensen, SlagelseC  Det Konservative Folkeparti
27Leif ScharlingF  SF - Socialistisk Folkeparti
28Jesper D. JensenV  Venstre, Danmarks Liberale Parti
29Kurt Rasmussen, SlagelseA  Socialdemokratiet
30Bjørn Olsen, KorsørO  Dansk Folkeparti
31Bodil Knudsen, SlagelseA  Socialdemokratiet

Det nye byråd i kandidatlisteorden:

Mandat nr.KandidatnavnKandidatliste
1Lis Tribler, SlagelseA  Socialdemokratiet
3Anders Nielsen, KorsørA  Socialdemokratiet
7Helle Blak, SlagelseA  Socialdemokratiet
9Flemming Erichsen, KorsørA  Socialdemokratiet
11Steen Olsen, EggeslevmagleA  Socialdemokratiet
15Emine Koca, SlagelseA  Socialdemokratiet
17Niels O. Pedersen, GimlingeA  Socialdemokratiet
21Ebbe Jens Ahlgren, KorsørA  Socialdemokratiet
23Ole Quist, KorsørA  Socialdemokratiet
25Jacob Borello Carlsen, BisserupA  Socialdemokratiet
29Kurt Rasmussen, SlagelseA  Socialdemokratiet
31Bodil Knudsen, SlagelseA  Socialdemokratiet
26Niels Jørgensen, SlagelseC  Det Konservative Folkeparti
5Jørgen AndersenF  SF - Socialistisk Folkeparti
13Ib LarsenF  SF - Socialistisk Folkeparti
19Lene WibroeF  SF - Socialistisk Folkeparti
27Leif ScharlingF  SF - Socialistisk Folkeparti
4Michael Gram, KorsørO  Dansk Folkeparti
10Henrik Brodersen, SkælskørO  Dansk Folkeparti
16Peter Lotinga, VemmelevO  Dansk Folkeparti
22Frederik Pedersen, KorsørO  Dansk Folkeparti
30Bjørn Olsen, KorsørO  Dansk Folkeparti
2Stén KnuthV  Venstre, Danmarks Liberale Parti
6Ole DrostV  Venstre, Danmarks Liberale Parti
8Troels ChristensenV  Venstre, Danmarks Liberale Parti
12Jens JørgensenV  Venstre, Danmarks Liberale Parti
14Johnny PerssonV  Venstre, Danmarks Liberale Parti
18Birgitte PoulsenV  Venstre, Danmarks Liberale Parti
20Thomas ModellV  Venstre, Danmarks Liberale Parti
24Helle JacobsenV  Venstre, Danmarks Liberale Parti
28Jesper D. JensenV  Venstre, Danmarks Liberale Parti

Her er stemmetallene ialt på de enkelte kandidatlister:

ASocialdemokratiet12604(12604)32.7
BDet Radikale Venstre998(998)2.6
CDet Konservative Folkeparti1352(1352)3.5
ETværfaglig-Lokalpolitisk-Vælgerfor18(18)0.0
FSF - Socialistisk Folkeparti4805(4805)12.5
GDet Grønne Slagelse150(150)0.4
ILiberal Alliance608(608)1.6
KKristendemokraterne61(61)0.2
NNydemokratiet95(95)0.2
ODansk Folkeparti6044(6044)15.7
RFolkebevægelsen Ret- og Velfærd18(18)0.0
VVenstre, Danmarks Liberale Parti11384(11384)29.5
ØEnhedslisten - De Rød-Grønne437(437)1.1
 Øvrige stemmer fra forrige valg0(0)0.0
 I alt gyldige stemmer38574(38574)100.0
 Blanke stemmer354(354) 
 Ugyldige stemmer54(54) 
 I alt afgivne stemmer38982(38982) 

Byrådet holder konstituerende møde tirsdag aften den 1. december 2009 kl. 18.30 - eneste punkt er konstitueringen.

Sådan ser dagsordenen ud:

1. Godkendelse af dagsorden ............................................................................... 1
2. Valg af formand for byrådet ............................................................................. 1
3. Valg af næstformænd for byrådet...................................................................... 1
4. Valg til Økonomiudvalget ................................................................................. 2
5. Valg til Erhverv, Turisme og udviklingsudvalget .................................................. 3
6. Valg til Teknik- og miljøudvalget....................................................................... 3
7. Valg til Udvalget for Børn og Unge (<25 år) ....................................................... 3
8. Valg til Voksen- og ældreudvalget (>25 år)........................................................ 4
9. Valg til Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget................................................ 4
10. Valg til Handicap- og socialpsykiatriudvalget ................................................... 5
11. Valg til Kultur- og fritidsudvalget ................................................................... 5
12. Valg til Børn og unge-udvalget ...................................................................... 6
13. Udpegning til Havnebestyrelsen Korsør Havn .................................................. 6
14. Stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab................................ 7
15. Stedfortræder for borgmesteren - Kredsråd vedr. politiets virksomhed ............... 8
16. Udpegning af medlemmer til Beredskabskommissionen .................................... 8
17. Udpegning til Handicapråd............................................................................ 9
18. Udpegning til Ungdomsskolebestyrelsen ........................................................10
19. Udpegning af medlemmer til Bevilllingsnævn .................................................11
20. Udpegning til musikskolebestyrelsen.............................................................11
21. Udpegning til Movias repræsentantskab ........................................................12
22. Udpegning til Fredningsnævn.......................................................................12
23. Udpegning af medlemmer til Grundlisteudvalg ...............................................13
24. Indstilling til Skatteankenævn......................................................................13
25. Indstilling til Vurderingsankenævn................................................................14
26. Udpegning til hegnssyn og vurderingsmænd ..................................................14
27. Udpegning til KAVO / FASAN........................................................................15
28. Udpegning af medlemmer til Klageråd vedr. hjemmehjælp ..............................15
29. Udpegning til taksationskommissionen, lov om offentlige veje..........................16

30. Udpegning til taksationskommissioner, ekspropriationsloven............................17
31. Udpegning til overtaksationskommissionen....................................................17
32. Udpegning til ekspropriationskommissionen...................................................18
33. Underskriftsbemyndigelse............................................................................19
34. Medlemmer i Kommunekontaktråd (KKR) ......................................................19

 

Du kan læse hele dagsordenen her - bare klik:

 

  Dagsorden til Byrådsmødet 011209.pdf

Her kan du læse hvem der blev valgt til hvilke poster. Det gik præcis, som det var planlagt af Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti. 3 udvalg er blevet udvidet med 2 medlemmer. Det ændrer intet på flertallet i udvalgene, men bevirker blot at man får lidt mindre i honorar og at 3 fra den borgerlige blok nu også får et honorar og dette sidste er næppe uvæsentligt - selv om honoraret er beskedent. Du skal bare klikke nedenfor - så kommer dokumentet op i et nyt vindue.

 

  011209ref.pdf

 

 

STUDEHANDLER?

 

Det fremgår af pressen, at årsagen til at Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti har besluttet, at sætte sig på det hele skulle være den, at Venstre på valgnatten forsøgte at sikre sig borgmesterposten ved at komme med mere eller mindre lukrative tilbud og gode poster til kandidater og byrådsmedlemmer fra Socialistisk Folkeparti. Det hele gik ud på, at Socialistisk Folkeparti skulle løbe fra sine aftaler med Socialdemokraterne og gå over og støtte Stén Knuth fra Venstre som borgmester. Til gengæld ville de blive belønnet med nogle gode poster. Det er formanden for Socialdemokratiets fællesledelse i Slagelse, der fremkommer med påstanden. Den bliver benægtet af Johnny Persson fra Venstre, der skulle være den der havde kontaktet Socialistisk Folkeparti. Stén Knuth fra Venstre afviser dog også påstanden. Det indrømmes dog at man har forsøgt, at fiske Ali Yavez fra Det Radikale Venstre over i den blå blok, men han opnåede ikke valg.

 

Sådan noget er selvfølgelig påstand mod påstand, men der er nu ikke noget nyt i det beskrevne. Du kan læse mere herom længere nede på vor hjemmeside.

 

ALVORLIG FEJL I FORDELINGEN AF UDVALGSPLADSER

 

Gruppeformanden for Dansk Folkeparti, Michael Gram fortæller i pressen, at blå blok er blevet kontaktet af kommunens ledelsessekretariat. Det hele går ud på, at kommunens administrative ledelse tilsyneladende ikke kender reglerne for besættelse af udvalgsposter. Blå blok har krav på yderligere 3 udvalgsposter  - det vil sige 17 pladser i stedet for de tiltænkte 14. Nu er det således i Styrelsesloven, at der ikke må ændres på flertal. Derfor får Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti ret til også at sætte ekstra udvalgsposter ind i de 3 berørte udvalg. Det medfører at 3 udvalg udvides med 2 udvalgsposter fra 5 til 7. De øvrige udvalg bibeholder 5 udvalgsposter. Resultatet er at i de udvidede udvalg  får man lidt mindre i honorar pr. post. I alt får Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti nu 24 udvalgsposter og den blå blok 17 udvalgsposter. Det vil i korthed sige, at rød blok bevarer flertallet i samtlige udvalg, men det var jo netop også valgets resultat.

 

Vi vender tilbage med mere, når det kommer nyt.

 

Det var så Valgfiluren for denne gang.

Her er de lokale stemmetal:

Sådan faldt stemmerne i Tårnborg:

Det nye Slagelse byråd i kandidatlisteorden:

Det nye Slagelse byråd i mandatorden:

Valgresultater for Slagelsekredsen
Valgresultater for Slagelsekredsen

Se resultaterne for Kommunalvalget og

Regionsvalget i Slagelsekredsen.

Der er 26 valgsteder og i alt 60.271 stemmeberettigede

 vælgere i Slagelse Kommune.

19. november 2009

Her kan du gå i dybden med resultaterne.


 

Unge Stemmer: VALGRESULTATET!
De unges byråd:

V. Venstre: 8

A. Socialdemokratiet: 7

F. SF - Socialistisk Folkeparti: 7

O. Dansk Folkeparti: 3

B. Det Radikale Venstre: 2

I. Liberal Alliance: 2

C. Det Konservative Folkeparti: 1

Ø. Enhedslisten: 1

I alt: 31 mandater

Stemmefordeling i tal og procent:
A. Socialdemokratiet 81 21.039%
B. Det Radikale Venstre 23 5.974%
C. Det Konservative Folkeparti 21 5.455%
F. SF Socialistisk Folkeparti 82 21.299%
G. Det Grønne Slagelse 3 0.779%
I. Liberal Alliance 18 4.675%
K. Kristendemokraterne 1 0.26%
N. Nydemokratiet 4 1.039%
O. Dansk Folkeparti 40 10.39%
R. Folkebevægelsen Ret og Velfærd 1 0.26%
V. Venstre 88 22.857%
Ø. Enhedslisten De Rød-Grønne 11 2.857%

Stemmeprocent 18,37%

- Valgfiluren

 

 

"Valgflæsk"

Nu lokkes der med Løfter,
nu angles der med Ord,
Og Valgflæsket skæres for
Ved Folkets Bord

 

Valg af medlemmer til kommunalbestyrelser og regionsråd skal ifølge den kommunale og regionale valglov afholdes hvert fjerde år. Valget finder altid sted den tredje tirsdag i november i valgåret.

Det næste valg af medlemmer til kommunalbestyrelser og regionsråd afholdes tirsdag den 17. november 2009.

Medlemmerne af kommunalbestyrelser og regionsråd vælges for 4 år. Mandaterne bortfalder først, når nyvalg har fundet sted. Valgperioden regnes fra 1. januar. Samtlige medlemmer afgår den 31. december i det år, hvor nyvalg har fundet sted.

 

STORT VALGMØDE

 

Foreningen holder vælgermøde

i Tårnborg Forsamlingshus

Tirsdag den 27. oktober 2009 kl. 19.00

 

I forbindelse med valgkampen op til

kommunalvalget 17. november 2009

 

 

inviterer Grundejerforeningen Taarnborg & Lokalråd

- en repræsentant fra hvert parti (kandidatliste) i Slagelse kommune -

til at deltage i en politisk valgkamp.

 

Vi satser denne gang på, at få de unge med til mødet.

 

 

De unge 16-17 årige har som noget helt nyt - fået lov til

- denne gang - at prøvestemme elektronisk.

 

 

Vælgermødet præsenterer en kandidat fra hvert opstillet parti, der er med på at diskutere visioner på det lokalpolitiske plan.


 

Her er vor foreningens plakat - ophængt på strategiske steder - der skal "slå på tromme for vort vælgermøde".

 

Du kan her se vor pressemeddelelse i forbindelse med valgmødet

GFTL_PRESSE_VÆLGERMØDE_27OKT2009.pdf

Du kan her se vor vælgermødeplakat

GFTL_VALGPLAKAT_ii.pdf

Program for valgmøde den 27. oktober 2009 kl. 19.00

i

Tårnborg Forsamlingshus.

GFTL_taarnborgskole_VÆLGERMØDE_27OKT2009 (Repareret).pdf

Vor forenings henvendelse til Tårnborg skole

 

 1. Der bydes velkommen af næstformand Anja Nordby fra bestyrelsen og dirigenten præsenteres (Henning Blok Madsen)

 2. Herfra overtager dirigenten mødet:

 3. Dirigenten præsenterer partier og kandidaterne.

 4. Herefter får hver kandidat 3 minutter til at præsentere sig og sit parti.

 5. Herefter spørgsmål fra salen.

 6. Dirigenten styrer spørgsmålene fra salen. Sidste spørgsmål ca. 21.00. Herefter får hver kandidat 3 minutter til afsluttende bemærkninger.

 7. Næstformand Anja Nordby takker for fremmøde – takker dirigent – takker kandidaterne og ønsker god valgkamp.

 8. Dirigenten afslutter mødet – ca. kl. 22.00.

Mødeleder og ordstyreren er
den rutinerede og erfarne
HENNING BLOK MADSEN
 

 

Følgende politikere vil sidde i panelet:

Socialdemokraterne:

Flemming Erichsen 

e-mail: fl.erichsen@slagelse.dk

Det konservative Folkeparti:

Helena L. C. Vedholm

e-mail: odin@paradis.dk

 

Socialistisk Folkeparti

Ib Larsen

e-mail: iblarsen@dawc.dk

Liberal Alliance:

Rikke Jakobsen

e-mail: r.j.@privat.dk

Dansk Folkeparti:

Frederik Pedersen

e-mail: f.j.pedersen@hot.mail.com

Venstre:

Troels Christensen

e-mail: Troels.Christensen@ft.dk

Enhedslisten:

Birger Abrahamsen

e-mail: jetteogbirger@mail.dk

Inge-Lis Seidel

sekretær

Vi har fået lidt omtale i SJÆLLANDSKE mandag den 26. oktober 2009

- her er presseklippet:

Foreningens annonce i Korsør Posten tirsdag den 20. oktober 2009

FOTOS FRA VÆLGERMØDET TIRSDAG DEN 27. OKTOBER 2009

 

Panelet er i gang med præsentationen - her er det Rikke Jakobsens tur.

Rikke Jakobsen fra Liberal Alliance præsenterer sig selv.

Claus B. Jørgensen der stiller op for Socialdemokraterne og som er formand for Halsskov Lokalråd ses her i midten. Vi havde gerne set Claus i panelet, da han kender en del til vore lokale problemer grundet vor forenings tætte samarbejde med dette lokalråd.

Der lyttes opmærksomt.

Man forbereder sine spørgsmål.

Tidligere Korsør borgmester Flemming Erichsen medlem af Slagelse byråd  og havnechef præsenterer sig selv. Deltagerne kender ham naturligvis alle sammen.

Vort bestyrelsesmedlem Jørgen Knudsen er blandt tilhørerne.

Paneldeltagere - fra venstre Rikke Jakobsen (Liberal Alliance) - Frederik Pedersen (Dansk Folkeparti) - Helena L. C. Vedholm (Det Konservative Folkeparti) - Troels Chrisensen  (Venstre) Troels er medlem af vor forening og bosiddende i vort virkeområde - Ib Larsen (Socialistisk Folkeparti) Ib er lærer på Tårnborg Skole og bosiddende i vort virkeområde - deltagerne kender Ib, i det han er tidligere medlem af Korsør byråd og formand for § 17.4 Agenda-21 udvalget og formand for Slagelse afdelingen af Danmarks Naturfredningsforening.
 

Flemming svarer på spørgsmål fra salen.

Interesserede deltagere i mødet. Flemmings ægtefælle Gitte sidder til højre i billedet - lige ovenover Gitte ses Hans Larsen, der er tidligere viceborgmester i Korsør kommune.

Mødets rutinerede mødeleder Henning Blok Madsen. Han må nu et par gange bede Flemming om holde tiden.

Flemming forklarer sig - de øvrige paneldeltagere ser skeptiske til.

Helena L. C. Vedholm giver en præsentation af sig selv.

Johnny Persson fra venstre er også dukket op - han er i sort striktrøje. Han er medlem af Slagelse byråd og var også med i Korsør byråd.

Det glæder os at kunne konstatere, at vor tidligere formand for vor forening i over 10 år Hans Erik Tiedemann var dukket op. Jeg vidste godt, at han kom - for han havde ringet til mig og var fuld af ros over, at vi videreførte traditionen med vælgermøderne.

Venstres spidskandidat til Borgmesterposten Stén Knuth var også dukket op. Ved dette møde fik jeg for første gang lejlighed til at byde ham velkommen og fik vekslet et par få ord med ham. Så her er et billede af gutten, som vi har set i tusindvis af billeder af gennem det sidste års tid.

Flere deltagere i mødet. Man studerer det valgmateriale der var lagt ud på bordene.

Paneldeltagerne. Yderst til venstre har vi Birger Abrahamsen fra Enhedslisten. Birger bor i "pipkvarteret" og er altså en lokal mand.

Flemming - en os ubekendt deltager (vi tror det er Michael Gram fra Dansk Folkeparti og borgmesterkandidat) - Helena og Rikke

Vor næstformand Anja slutter af med at takke kandidaterne i panelet og mødedeltagerne for fremmødet. En særlig tak retter hun til ordstyreren og mødelederen Henning Blok Madsen, der får en lille vingave for sin ulejlighed. Vi var utrolig glade for Hennings øjeblikkelige tilsagn om at påtage sig opgaven.

Billederne er indsat den 14. november 2009 og er taget af formanden. Billedteksterne står formanden også for.

 


Referat af vælgermøde tirsdag, den 27. oktober 2009 i Tårnborg Forsamlingshus klokken 19.00

Efter en kort velkomst ved foreningens næstformand Anja Nordby, der sammen med Inge-Lis Seidel har været tovholdere på vælgermødeprojektet -  overlod hun ordet til dirigenten Henning Blok Madsen. Herefter fik hver kandidat lov til at fremlægge deres egen og deres partis politik.

Socialistisk Folkeparti ved Ib Larsen lagde ud. SF har to mærkesager: velfærd og miljø. Det betyder også, at man går aktivt ind i den økonomiske del af driften af Slagelse kommune. Men der skal forbedringer på ældre og skoleområdet. SF mener, der skal sættes ind for skoleområdet og ældrepolitikken. Der skal bygges ordentlige ældre/handicapboliger. Vedrørende miljø og trafik: Der skal laves flere cykelstier, mere kollektiv trafik, flere sammenhængende stisystemer og mere skovrejsning.

Herefter fik Troels Christensen fra Venstre ordet. Han læste et selvdigtet eventyr. Eventyret handlede om kommunesammenlægningen. Hvad der var sket siden da, og borgmesteren optrådte i eventyret som dronningen, der havde et hof, der bare voksede. Slagelses nye ”Fyrtårn” optrådte også i eventyret, pengene kunne bruges til noget bedre. Hele eventyret sluttede med at Dronningen blev væltet den 17. november 2009. Den pludselige beslutning om at opføre et sports-kultur og erhvervscenter til 200 millioner kroner fik ord med på vejen - når der mangler penge til andre ting.

Så fik Helena Vedholm fra Det konservative Folkeparti ordet. Hos de konservative går man ind for mere og bedre uddannelse. Det er især de 23-30 årige mænd her i området, der mangler uddannelse. Der er mangel på praktikpladser. Erhvervsvirksomheder vælger vort område fra, da man ikke kan få nok uddannede medarbejdere. Vedrørende kultur må vi understøtte denne – da de unge ellers vil flygte herfra på grund af mangel på samme.

Dansk Folkeparti fik herefter ordet. Frederik Pedersen kom ind på at erhvervslivet var ved at forsvinde helt i yderområderne, der satses kun på Slagelse. Der bliver kun bygget boliger. Der skal ikke bruges 200 millioner på konferencecenter og yderligere 200 millioner på et nyt Rådhus. Pengene kunne bruges bedre på renovering af de kommunale ejendomme. Frederik Pedersen kom også ind på problemerne på Motalavej og Nordbyen i Slagelse. DF mente, det var rene Ghettoområder. Det nytter ikke kun at tale med dem - der må gøres noget. Man tror at højdepunktet i balladen er nået - den er kun lige begyndt. "De skal ud af byen". Han var af den mening, at der var ved at ske en nedprioritering af yderområderne (de 3 gamle kommuner)  i forhold til Slagelse. Fyrtårnet er ikke nødvendigt og vil kun flytte arbejdspladser fra yderområderne til Slagelse. Vi må hellere bruge pengene til renovering af de kommunale ejendomme.

Rikke Jakobsen fra Liberal Alliance fortalte at hun var fra København - nærmere bestemt Islands Brygge - der havde hun siddet i lokalrådet i 8 år. Vi skal sørge for at lokalrådene er stærke - de skulle styrke Lokalrådene i kommunen, og lade dem få større indflydelse på sager fra deres lokalområde. Erhvervslivet skulle også styrkes, man går ind for kooperativ erhvervspolitik – kommunen skal geares til nye erhvervsvirksomheder. Pendlingen skal stoppes. Der skal indføres ungdomsråd, der skal have medindflydelse på tiltag for ungdommen. Færre regler mindre administration. Mere til de ældre. Vi skal have et nyt Rådhus. Et nyt kongrescenter til 800 vil ikke skade de omkringliggende hoteller - det vil give flere overnatninger til de eksisterende hoteller. Kommunens fremtid bygger på erhvervslivet. Vi skal have en uafhængig fundraiser. Liberal Alliance går ind for kooperativ erhvervspolitik - vi skal geare kommunen til nye virksomheder. Vi skal stoppe pendlingen. Der skal nedsættes et ungdomsråd så de unge kan blive medbestemmende - det dur ikke at de unge fraflytter kommunen. Vi skal have færre regler og mindre administration. Mere til de ældre. Vi skal et samlet rådhus.

Så fik Flemming Erichsen fra Socialdemokraterne ordet. Han gennemgik tiden for Korsør inden kommunesammenlægningen. Det havde været et stort arbejde at sammenlægge flere administrative kulturer til en. Men han mente at det nu var lykkedes. Som politiker var rollen også blevet ændret væsentligt – administrationen havde fået større magt en tidligere. Økonomien i Slagelse kommune er i orden. Der er oprettet Lokalråd i kommunens landdistrikter. Vi kan kun sige at Socialistisk Folkeparti og Socialdemokraterne har vist resultater i de forløbne 4 år. Erhvervslivet er og vil blive vigtigt for storkommunen. Der er udarbejdet en helhedsplan for kommunen.

Til sidst var det Enhedslistens Birger Abrahamsen, der fik ordet. Enhedslisten prioriterer først og fremmest det socialpolitiske. Det er altid på børn/unge/ældre der skæres ned. Det skal vurderes om det er rigtig at hjemtage børn og unge fra deres anbringelsessteder til lokale tilbud, fordi det er billigere. Vor hjemmepleje skal forbedres. Jobcenteret skal ses efter i sømmene, sager afgøres administrativt – man lægger ikke vægt på de lægelige oplysninger i sagen. Man skal støtte de små foreninger i kommunen. Der skal ses på Trelleborg sagen – det kan ikke være rigtigt at der skal skæres ned. Med hensyn til Tropebyen kan jeg ikke udtale mig før jeg har set flere papirer i sagen.

Herefter blev der stillet spørgsmål fra salen.

Der blev spurgt om nedlæggelse af skoler. Om hvad Frederik Pedersen mente med sine udtalelser om Ghetto områderne. Der blev også spurgt om hvem, der havde indgået valgforbund.

Ingen af partierne ville lukke skoler, men der var uenighed om størrelsen af skoler. Ib Larsen mente at store skoler var i orden og at unge mennesker var gode til dialog. Troels Christensen mente at man godt kunne have små skoler, der så skulle have fælles ledelse. Havde lige været i samråd med undervisningsministeren, der oplyst at man her i kommune havde 25 % af børnene under minimumskravene for antal af timer. Liberal Alliance mente at skolebestyrelserne selv skulle bestemme, de skulle have en pose penge at arbejde med. En kommentar til integration: Opret nogle aktive væresteder i stedet for væresteder, hvor andre bestemmer det hele. De konservative var enige med Venstre, skolerne skal styrkes, og skal ansættes en uddannelsescoach. Flemming Erichsen oplyste at der i det ny byråd skulle være en debat om skolestrukturen – skoledistrikter m.v. Der er ingen aktuelle planer om nedlæggelse af skoler. Til Frederik: der er ingen Ghetto i Korsør – Motalavej er renoveret – nyt kvarterhus. Hele området er løftet. Vi skal nok få det til at fungere. Enhedslisten ønskede ikke lukninger af skoler men havde en tilføjelse til DF. Man syntes at DF`s udtalelser var helt groteske – ballademagere skal man lade politiet tage sig af. Dialog er bedre for integrationen.

Valgforbund er indgået mellem Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative.

Valgforbund er indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre, Enhedslisten og Kristdemokraterne.

Valgforbund er indgået mellem Liberal Alliance, Ret og Velfærd, Grønne Slagelse og Ny Demokrati.

Herefter var der igen spørgsmål fra salen.

Hvad er der sket med ældreboligplaner for Frølundevej 25, hvad med en bedre fordeling af 2-sprogede elever, hvad er en ghetto og vil man gøre noget med det minuttyrani, der er i hjemmeplejen?

Flemming Erichsen: Kommunen har måttet tage Frølundevej 25 tilbage. Måske skal kommunen selv bygge ældre/plejeboliger på området.

Alle var enige om, at det var godt med en ændring i hjemmeplejen vedrørende stopur/indberetning af udførte opgaver. Hvis systemet vedrørende indberetninger ikke skulle fjernes helt, skulle der ske en ændring af krav om indberetningernes antal. Nu skal der tastes for hver udført opgave. Nogle kommuner havde allerede ændret systemet eller helt afskaffet det. Men der skulle også være et system, så man var sikker på at brugerne fik de ydelser, de havde krav på.

Det ville også være godt, hvis man i Slagelse kommune indførte en fordeling af de 2-sprogede elever. Frederik Pedersen fra Dansk Folkeparti mente at integration var sort tale. Der er meget uro i busserne til Motalavejområdet – chaufførerne tør ikke påtale at de unge ikke betaler. Vælter rundt i bussen ”hvor er de søde” !

Regionschefen for fødevarekontrollen tør ikke køre på kontrol i området mere uden politibeskyttelse. Har været udsat for hærværk på bilen – mens de var på kontrolbesøg. Måtte have politieskorte fra forretningen. Vi tror ikke på dialog – men på handling.

Så holdt vi en pause - hvor de fremmødte kunne tale med kandidaterne på tomandshånd. Det er nok den form de fremmødte synes bedst om.

Efter pausen var der igen spørgsmål fra salen.

Skal der bygges ældreboliger ude på marken på Valbyvej i Slagelse i 3 etager. Hvad med at købe/leje den gamle banegård i Korsør og gøre den til sundhedscenter. Hvad med de østvendte ramper, sker der noget eller er de blevet syltet.

Alle var enige om at man var nødt til at se på spørgsmålet om et sundhedscenter. Lægerne i området er ældre og man kan pludselig komme i mangel på læger. Men det var ikke sikker at det lige skulle være Korsør gamle banegård.

Der var ingen der kendte til aktuelle planer om at opføre ældreboliger på Valbyvej i Slagelse.

Spørgsmålet om østvendte ramper gav anledning til en større diskussion, men man var fra alle sider enige om at det var vigtigt, at der kom østvendte ramper. Det ville ændre trafiksikkerheden i området. De store køretøjer ville ikke skulle ind gennem de små veje i lokalområdet. Flemming Erichsen og Troels Christensen kunne ikke blive enige om hvem der havde skylden for at planerne nu var taget af bordet igen. Flemming Erichsen gav folketinget og Venstre skylden. Trafikudvalget inde på Tinge mente ikke det var et problem af de større. Troels Christensen mente det var fordi man ved budgetforliget havde fjernet de 8 millioner kroner, der var afsat i det kommunale budget til projektet og derfor sendte et forkert signal. Venstre mente man havde fjernet beløbet til fordel for ”Fyrtårnet” Der var herefter en længere meningsudveksling om hvem der ikke havde gjort hvad og hvem der ikke havde gjort nok. Kommunen skal i en sådan sag gå forrest og vise vejen - blandt andet ved sætte penge af - hvis kommunen ikke selv tror på de østvendte ramper - er der heller ingen andre der tror på sagens vigtighed - sagde Troels.

Spørgsmål fra salen om det filter der var på Lokalrådene ikke kunne fjernes så Lokalrådene havde direkte kontakt med Byrådet. Hvad med ældeboliger i stedet for ”Fyrtårn” Hvad med turisme – hvad med Tropeby. Hvad med nødspor fra Vemmelev til broen?

Troels Christensen, der mangler nødspor på den strækning, det er helt rigtigt. Opkørsel 42 fra Tårnborgvej er også farlig. Vi har dannet 30 lokalråd under en paraplyorganisation. Turismen drives af ildsjæle. Tropebyen vil være godt for turismen. Flemming Erichsen kunne oplyse, at man i november skulle have et møde, hvor man skulle drøfte om kontakten til lokalrådene ikke skulle være direkte – altså holde møde med lokalrådene. Desværre har der ikke været fonde, der vil støtte planer til opførelse af en Tropeby. Slagelse kommune havde ydet nok med en grund til 20 millioner. Liberal Alliance ville, at Lokalrådene skulle fungere uden filter og være med i planer om de enkeltes område fra 1. Dag.

Dansk Folkeparti bragte emnet med Halsskov Færgehavn på banen. Området ligner en losseplads – hvad skal der ske, og hvorfor brugte man ikke området til en lille containerhavn, da færgerne blev nedlagt. Flemming Erichsen svarede at Vognmandsruten havde været interesseret – men måtte opgive, da folketinget satte taksten ned for lastbiler, der skulle over broen. Man kunne ikke lave en rentabel virksomhed. Måske skal kommune selv udstykke området Halsskov havn. Flemming Erichsen og Ib Larsen var enige om, at det tidligere Byråd i Korsør kommune nok havde ladet sig besnakke af Lund-Gruppen. Flemming Erichsen ville ikke i fremtiden gå ind for en sådan konstruktion af salg af kommunale grunde, som den man havde indgået med Lund-Gruppen. Hvis man tog arealet tilbage, vil man sælge det i mindre stykker og bruge de indkomne midler til at byggemodne det næste område så det var salgsklart og så videre på samme måde - sagde Flemming.

Spørgsmål fra salen om hvorfor man har lukke Skælskør turistkontor og lukket den i Korsør om lørdagen. Turistdirektøren havde på Gerlev højskole ved kommunalplandagen oplyst, i fremtiden ville det nok blive sådan at der blev stillet brochurer op på hoteller og lignende steder og man også arbejde på at der i stedet for turistkontorer skulle være en vogn, der kørte rundt de forskellige steder som turistkontor. Hvem vil gå ind for at cykelstien, den nyrenoverede på Halsebyvej, ikke stopper ved Mågevej og føres over til den dobbeltrettede cykelsti? Hvad med centeret på Tårnborggård?

Flemming Erichsen svarede vedrørende turistkontorerne, at man skulle have et møde vedrørende lukningen. Man kunne ikke forstå dette. Man betalte Turistrådet 5 millioner om året for at drive disse. Vedrørende centeret på Lille Tårnborggård er sagen løbet af sporet – projektet er strandet. Men vi skal til at få det på sporet igen. Ib Larsen gik også ind for et center på Lille Tårnborggård – men man talte også om at det kunne ligge på Hulby Møllegård. Vedrørende cykelstien kunne han oplyse, at på Tårnborgskolen – hvor han er lærer – havde man også talt meget om det uhensigtsmæssige i at eleverne skulle krydse Halsebyvej ved Mågevej - det taler man om hver dag på skolen.

Alle var enige om at Turismen skulle fremmes i hele Slagelse kommune.

Herefter takkede dirigenten for spørgsmålene fra salen og gav ordet til kandidaterne.

Kandidaterne gav udtryk for deres politik og de områder, de gik ind for. De opfordrede hver især de fremmødte til at stemme på deres parti til kommunevalget den 17. november 2009.

Næstformand Anja Nordby takkede salen for fremmødet, takkede kandidaterne og dirigenten.

Dirigent Flemming Blok Madsen afsluttede mødet klokken 22.00.

Referent

Inge-Lis Seidel (således opfattet)


Hvis det ligger en på sinde,
at det gælder om at vinde,
må man hele tiden skjule
sine tab en lille smule.

Vi har allerede forespurgt alle de partier der stiller op, om de vil deltage.

Svaret har været ja fra alle.

Mon der er byrådskandidater der tror, at man klarer sig bedst ved at tromle vælgerne ned?

Vi er delt i tvende lejre,
en som tror fornuft vil sejre, -
en som tror at ufornuft
vil gi´ vort liv lidt mere luft.
 

Vi har bedt om lokale byrådskandidater til mødet og vi har fået navnene på de fleste af dem, men et par stykker mangler.

Vi har også fået tilsagn fra en, der vil påtage sig at lede mødet.

Mødeleder og ordstyreren er
den rutinerede og erfarne
HENNING BLOK MADSEN

Vor forening og dens medlemmer siger tak for, at Henning er villig til at påtage sig opgaven.
 

At tro på alt, hvad der bli´r sagt,
det kræver lidt troskyldighed,
og at man ikke giver agt
på sprogets talte gyldighed.

 

Vi har reserveret forsamlingshuset.

Vi vil gerne denne gang have de unge med til mødet. De har som noget helt nyt fået lov til denne gang at prøvestemme elektronisk.

Er den påstand sand - at ældre stemmer til venstre og unge til højre?

HVEM VINDER VALGET ? - HVEM BLIVER BORGMESTER ? - RØD ELLER BLÅ ?

Vi har søgt projektmidler til mødets afholdelse.

  

En hel masse ting kan man tænke sig til,
såfremt man kan tænke, - hvis ellers man vil;
så selv om man ikke har penge i banken,
kan man trods alt stadig blot glædes ved tanken.

Ansøgning tilskud valgmøde.pdf

DagsordenDPU070909.pdf

9. september 2009 13:17

Hej Poul Otto,

 
DPU har behandlet jeres ansøgning om støtte til afholdelse af valgmøder. Udvalget har besluttet at støtte jeres arrangement med 2.500 kr. Se vedhæftede bevillingsskrivelse.
 
Jeg skal nu overføre beløbet til jeres konto. Jeg har følgende oplysninger - jævnfør en tidligere mail som du har sendt- : DEN DANSKE BANK 758-9832. Jeg mangler imidlertid de første fire cifre - dvs. registreringsnummeret - for at kunne overføre midler via vores system. Jeg håber, at du vil oplyse mig om dette, så vi kan få bragt sagen i orden.
 
 

Venlig hilsen

Anne Larsen Justiniano
Borgerkonsulent

Ledelsessekretariat
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Dir. tlf: 58 57 38 27
aljus@slagelse.dk
www.slagelse.dk  

Tårnborg Grundejerforening,

Poul Otto Seidel,

Rødhøjvej 30,

4220 Korsør

Ledelsessekretariatet

Rådhuspladsen 11

4200 Slagelse

Tlf.: 58 57 36 00

aljus@slagelse.dk

www.slagelse.dk

 

Bevilling af støtte til afholdelse af valgmøder

 

Tårnborg Grundejerforening har ansøgt Udvalget for Demokrati og Politisk Udvikling om 15.000 kr. til afholdelse af valgmøde i forbindelse med kommunalvalget.

 

Udvalget har på møde den 7. september besluttet at støtte afholdelse af valgmøder i forbindelse med kommunalvalget i 2009 med 2.500 kr. pr. arrangement. Støtten bevilliges til foreninger som organiserer valgmøder og under forudsætning af, at alle opstillede partier og lister bliver inviteret.

 

I forhold til Tårnborg Grundejerforenings ansøgning vurderes den at leve op til de opstillede kriterier. Foreningen er derfor fundet berettiget til at modtage et beløb på 2.500 kr. til afholdelse af det planlagte valgmøde.

 

Beløbet vil blive overflyttet til jeres konto snarest muligt.

 

Udvalget ønsker jer held og lykke med arrangementet.

 

Venlig hilsen

 

Anne Justiniano

Borgerkonsulent

 

9. september 2009

Kontaktperson:

Anne Justininao

Dir.tlf.: 58 57 38 27

Vi håber selvfølgelig på, at ansøgningen imødekommes.

Valget afholdes tirsdag den 17. november 2009.

Vi vil her på siden bringe mange flere oplysninger om kandidaterne og så videre.

             Det er Anja og Inge-Lis der er tovholdere i dette valgmødeprojekt.

 Check på valget ....

Kommunalvalget 2005

Disse 31 medlemmer blev den 15. november 2005 valgt til Sammenlægningsudvalget i Ny Slagelse Kommune
Nr NavnKommune

Parti/
Liste

1Lis TriblerSlagelse

A

2Ole DrostSkælskør

V

3Flemming ErichsenKorsør

A

4Troels ChristensenHashøj

V

5Steen OlsenSkælskør

A

6Henrik BrodersenSkælskør

O

7Niels O. PedersenHashøj

A

8Ejler NielsenSlagelse

V

9Bodil KnudsenSlagelse

A

10Jørgen ChristensenKorsør

V

11Ole QuistKorsør

A

12Pernille FrandsenSlagelse

V

13Jørgen AndersenKorsør

F

14Gert A. NielsenSlagelse

O

15Anders NielsenKorsør

A

16Johnny PerssonKorsør

V

17Helle BlakSlagelse

A

18Ingrid Dyhr ToftSlagelse

C

19Villum ChristensenHashøj

B

20Metin KavakSlagelse

A

21Jesper D. JensenSlagelse

V

22Niels Christian NielsenKorsør

A

23Lis Bager ChristensenSlagelse

V

24Jacob Borello CarlsenSkælskør

A

25Peter LotingaKorsør

O

26Jens JørgensenSlagelse

L

27Bjarne MikkelsenKorsør

A

28Sten KnuthSlagelse

V

29Leif HansenSlagelse

A

30Peter OlsenSkælskør

V

31Lene WibroeSkælskør

F


Dette giver denne fordeling af de 31 mandater i Sammenlægningsudvalget:
Socialdemokraterne (A) 

13

Det Radikale Venstre (B) 

1

Det Konservative Folkeparti (C) 

1

Socialistisk Folkeparti (F) 

2

Dansk Folkeparti (O) 

3

Venstre (V) 

10

Borgerlisten (L) 

1

Der blev indgået konstitueringsaftale mellem partierne A, B, C og F.

Der er sket ændringer i personsammensætningen senere.

 

          HVAD VEJ GÅR DET ? 

Ved at klikke her får du ovenstående tabel op i et nyt vindue - her er alle tal om sidste kommunevalg i NySlagelse kommune. Her kan du se stemmeafgivningen på de enkelte valgsteder og antallet af personlige stemmer og bevægelser i forhold til foregående kommunevalg. Valget i 2005 var dog atypisk.

BARE KLIK HER: KOMMUNEVALG 2005 I NY SLAGELSE

VALGETS A B C

Her finder du alle praktiske oplysninger om valg: Valgret, valgbarhed, valgsteder, valgkort, brevafstemning, anmeldelse af lister osv.


(EFTERHÅNDEN SOM VI FINDER ALLE RELEVANTE OPLYSNINGER)

Her er et LINK til Slagelse kommunes side om det kommende kommunalvalg og regionsvalg.

Bare klik her:

Slagelse kommunes informationside

PERSONLIGE STEMMER - LISTESTEMMER - PARTILISTE OPSTILLING - SIDEORDNET OPSTILLING - KONSTITUERINGSFORHANDLINGER - VALGAFTEN

Sideordnet opstilling betyder, at det er antallet af personlige stemmer på kandidaten, der er afgørende for om kandidaten vælges.

I modsætning til dette står partiliste, hvor kandidaterne vælges i den rækkefølge, som partiet har besluttet ved opstillingen.

Dette var den forenklede forklaring. Den fulde forklaring fremgår af denne lovtekst:

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Kandidatudvælgelsen

§ 84. På grundlag af optællingen af kandidaternes personlige stemmer og antallet af listestemmer, jf. § 78, stk. 2-5, opgøres det, hvilke af en kandidatlistes kandidater der har opnået valg.

§ 85. Er kandidaterne sideordnet opstillet, jf. § 24, stk. 2, tilfalder kandidatlistens mandater kandidaterne i rækkefølge efter størrelsen af deres personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretager valgbestyrelsen lodtrækning.

§ 86. Er kandidaterne opstillet i en bestemt rækkefølge (partiliste), jf. § 24, stk. 2, foretages opgørelsen af, hvilke kandidater der er valgt, på følgende måde:

  1) Kandidatlistens samlede stemmetal, jf. § 78, stk. 2, divideres med et tal, der er én større en det antal mandater, der er tilfaldet kandidatlisten. Det derved fremkomne tal forhøjes, uanset om det er et helt tal, til det næste hele tal. Dette tal er herefter kandidatlistens fordelingstal.

  2) Kandidater, der har opnået et personligt stemmetal, der er lig med eller større end fordelingstallet, er valgt.

  3) Kandidater, der har opnået færre personlige stemmer end fordelingstallet, tildeles i rækkefølge efter deres nummer på partilisten, og så langt listestemmerne rækker, et så stort antal stemmer, at summen af personlige stemmer og listestemmer udgør fordelingstallet. Kandidater, der på denne måde opnår et stemmetal, der er lig med fordelingstallet, er valgt.

  4) Opnås det ikke herved at få besat de mandater, der er tilfaldet kandidatlisten, er de øvrige kandidater valgt i rækkefølge efter størrelsen af de opnåede stemmetal (personlige stemmer og listestemmer tilsammen). Har to eller flere kandidater opnået samme stemmetal, er den eller de kandidater, der står først på partilisten, valgt.

Stk. 2. Kandidater, der er valgt efter stk. 1, nr. 2 og 3, er valgt i partilistens rækkefølge

 HVEM ER VALGT ?

 § §§  §§§

Hvis du gerne vil vide mere, om hvordan man lige klarer beregningerne ved et kommunevalg, så er der en glimrende vejledning her - bare klik: opgoer-KRV.pdf

Læs mere om kommunalvalg her - bare klik: KOMMUNALVALG

 HVEM BLIVER SÅ VALGT ?

Antallet af personlige stemmer er afgørende for, hvem der besætter de pladser partiet har fået.

Vi ved ikke i skrivende stund (1. september 2009) om, der er enkeltpersoner, der stiller op - eller om, der kommer nye kandidatlister.

I partier med sideordnet opstilling, er det personlige stemmetal helt afgørende og i partier med listeopstilling, skal man med en uheldig placering langt nede på listen, have så stort et antal personlige stemmer, at man kan "sprænge listen" . Det er nemlig sådan, at har man som kandidat opnået et personligt stemmetal der er lig med eller større end fordelingstallet, så er man valgt.

Man kan tænke sig en kandidat - der er placeret allernederst på listen, men som opnår fordelingstallet. Pågældende skal naturligvis have mandatet - selv om kandidaten står nederst - og dette selv om en højere placeret kandidat opnår et stemmetal, der  blot er en stemme mindre end fordelingstallet og som kan tage af listestemmerne.

Det er ikke til at sige noget helt præcist om fordelingstallets størrelse. Det afhænger af, hvor mange der har gidet stemme og antallet af stemmer, der er faldet i alt på den enkelte kandidatliste. (Du kan læse mere om det i vejledningen - det er tungt stof, men det er spændende læsning, for den der vil sætte sig ind i valgets "talmagi").

De der står øverst på listen, er stort set garanteret valg, hvis listen opnår et eller flere mandater.

Har en kandidat ikke fået en eneste personlig stemme eller færre stemmer end der skal til (det såkaldte fordelingstal), for at blive valgt, tager de af listestemmerne i den rækkefølge, de er opført på kandidatlisten

Det er faktisk utroligt, at man ved en afstemning på et møde i en partiforening - hvor erfaringsmæssigt ganske få møder op -, og hvor man bestemmer sig for partilisteopstilling, her med et par stemmers overvægt, kan afgøre om det skal være A eller B, der skal være næsten sikker på at blive valgt.

Det er ikke noget kommunens omkring 60.000 stemmeberettigede vælgere i al almindelighed tænker over. Der er faktisk ikke mange vælgere, der er medlem af en vælgerforening (partiforening). Ved sideordnet opstilling har vælgerskaren langt større mulighed for, at vælge en uønsket kandidat fra eller en ønsket til.

Der er meget delte meninger om denne sag.

Nogle mener, at partilisteopstilling sikrer vælgerforeningens medlemmer indflydelse på hvem, der skal vælges og mener, det sikrer foreningens eksistensberettigelse.

Bagsiden af medaljen er, at de der står nederst på listen ofte ikke gider lægge større anstrengelser i valgkampen - de bliver alligevel ikke valgt.

De fleste partier bruger den taktik, at man lader mænd og kvinder - yngre og ældre - helst fordelt geografisk på kommunens valgsteder - stille op, selv om de ikke har en chance for at blive valgt.

Grunden er den, at man ved en sådan fremgangsmåde kan fiske nogle stemmer, fordi vælgerne i et vist omfang stemmer på en lokal kandidat.

Nogle igen mener, at sideordnet opstilling er det rigtige. Her må alle kæmpe for vælgernes gunst. Det er det mest demokratiske, at vælgerne bestemmer, hvem der skal i byrådet og ikke vælgerforeningerne.

Andre mener, at vælgerforeningen ikke kan leve med, at vælgerne stemmer deres spidskandidat(er) ud.

Det er dig, der bestemmer om du vil sætte dit X ved listen, eller du vil sætte dit X ved en bestemt kandidat, men opstillingsformen har du kun indflydelse på, hvis du er medlem af en partiforening også kaldet en vælgerforening.

Derfor kan man på valgaftenen se de opstillede kandidater suse forfjamskede rundt - tydeligt nervøse - med bævende stemmer og røde pletter på kinderne og uafbrudt spørge: "Hvor mange har jeg fået?"

De gør de alle uanset opstillingsform.

Hvad er der mon faldet af til mig?

 

En valgaften er noget ganske særligt.

Man bør unde sig selv, at være til stede på valgaftenen.

Optællingen af stemmer er en offentlig handling og du har naturligvis ret til at overvære denne.

Valghandlingen slutter kl. 20.00, hvis der ikke er flere, der ønsker at stemme.

En masse tilforordnede sorterer stemmesedler på lange borde og tæller og tæller og tæller om igen. Det er et kæmpearbejde, at få det hele til at stemme med udleverede stemmesedler - restbeholdning af stemmesedler og krydser i valglisterne.

De tilforordnede får hjælp af kommunens administrative personale, der er vant til "papirnusseriet".

Valgstyrelsen skal også tage stilling til, om en tvivlsom afkrydsning skal godkendes. Der kan være skrevet bemærkninger på stemmesedlen - ofte mishagsytringer - og nogle sedler er afleveret blanke - andre er der tegnet på. Nogle har endda "stjålet" stemmesedlen og ikke lagt den i stemmeurnen, men taget den med hjem som minde. Det må man ikke og det giver et forfærdeligt besvær ved optællingen.

Valgaftenen har tidligere været holdt i Storebæltshallen, hvor kommunen serverede lidt drikkevarer og man kunne se det hele på TV og samtidig få løbende telefoniske meldinger fra valgstederne om optællingsresultatet og få en snak med de opstillede kandidater.

Det er tilladt på en sådan aften, at komme med højlydte glædesudbrud - det medvirker bare til den gode stemning. Der er også nogen, der bliver meget meget skuffede på en sådan valgaften.

Hva´ tror du resultatet bliver ?

Her analyseres, diskuteres og lægges planer for fremtiden og der kommer utrolig megen sladder, rygter og vås i omløb.

Senere på aftenen, når resultatet stort set kendes begynder noget ganske særligt, man ser spidskandidaterne sammen med deres partiformand løbe rundt og invitere andre (udvalgte) med til drøftelser og aftaler om konstituering.

Det store spørgsmål - hvem får borgmesterposten ?

Der foregår også meget hemmelige forhandlinger bag lukkede døre og oftest forbavses man over resultatet. Her gælder det om straks, at komme med et tilbud "man ikke kan sige nej til".

Vi oplevede engang, at det tog borgmesteren en uge, at få tingene til at falde i hak.

Her foregår mange "studehandler".

Nogen vil ikke tale med nogen bestemte - det er et helt drama.

Der handles med udvalgsformandsposter. Særlige mærkesager (selv skatter som erhvervsgrundskyld kan komme i spil - eller Tropeby eller Medborgerhus, børnehaver, X-Class placering o.s,v, - for at lokke modstanderen ind i folden).

"Vi har en aftale !"

De siger de har fundet hinanden og har indgået en samarbejdsaftale. Sådan noget er snarere en gensidig håndfæstning efter "give and take" princippet. "Vi får nogle gode mærkesager igennem, så derfor kan vi godt leve med ... ".

Tja ... bom  bom ...

Det kan give nogle svære tømmermænd, når man skal forklare sig i vælgerforeningen.

Hvem siger politik er kedelig? Det er lige så uforudsigeligt, som vi mennesker - og mange har ladet sig lokke af gode tilbud. Det handler om indflydelse og magt eller fire års "Ørkenvandring".

 

Sammenhængen mellem valgløfter og senere resultater.

 

- Valgfiluren

 

 

 

  

 

 

GIV DIN MENING TIL KENDE

 

Har du en kommentar til os så klik her og skriv løs - vi vil gerne høre din mening og dine kommentarer. Vi vil også meget gerne bringe dit debatindlæg her på hjemmesiden.

 

Bare klik her på: F E E D B A C K

 

INDKOMNE KOMMENTARER:

 

****************************************************

Farveskift . . .
 
 

At nyde livet, det er skønt,
så længe håbet, det er grønt;
ved farveskift fra rød til blå,
er nydelsen kun så som så.
 
Op og ned . . .
 
I livet går det ned og op,
og der er koldt på sejrens top;
det ofte går, som man har frygtet -
i går berømt, i dag berygtet.
 
 Overblik . . .
 
Hvis man kommer højt til vejrs
og undgår helt at falde;
kan man jævnfør dette vers
se ned på alt og alle.
 
Udjævning . . .
 
I livet går det op og ned,
og selv om det bli´r ved og ved,
har det trods alt en vis effekt,
da det på sigt gi´r ligevægt.

dagens digt  5.9.2009
----- 
Miss Xxxx

 


Interne udgivernotater

Oprettet den 22. august 2009. Dette er kun en rå begyndelse - så er det bare med at få fyldt på. 23. august 2009 forskellige clip_arts og billeder indsat samt en del smådigte - for at øge læselysten med visuelle og sproglige virkemidler og sætte tanker i gang. 23. AUGUST 2009 SIDEN GENNEMGÅET - Småfejl rettet - dette er kun en grov skitse til selve siden - der er flere ting vi skal overveje. 1. SEPTEMBER - INDSAT SIDSTE KOMMUNEVALGRESULTAT SAMT LINK TIL DETAILLEREDE DATA. INGE-LIS SYNES IKKE VI SKAL KALDE VÆLGERMØDET FOR VALGFLÆSK - DET KAN VIRKE NEDLADENDE. VI DRØFTER DET PÅ NÆSTE MØDE. Lidt læsestof om partiliste eller sideordnet opstilling. Konstitueringsforhandlinger og valgaften.

16. oktober et par smårettelser. Valgmødeplakat, pressemeddelse, dagsorden for mødet, kandidater lagt ind.

21 november forsiden er ændret og henvisningen til denne side. Valgkommentarerne er blevet opdateret. Enkelte formulerings- og slåfejl rettet. Når vi kender konstueringsresultatet og behandlingen af styrelsesvedtægten skal vi også have siden opdateret. Fint at vi har en valgkommentar som tilsyneladende Sjællandske "stjæler fra". Rart at se at vore kommentarer rammer plet før andre har set noget som helst.

Flere smårettelser i teksten - nu hvor valget er overstået er der sat et par billeder ind i starten. Den 13. december 2009: Flere tekstfilføjelser, statistikker og vælgerresultater samt en mere grundig analyse.  Der er flere hyperlinks - direkte fra statistikken til de mere detaljerede opgørelser hos kommunedata. Arkivet med illustrationer er fjernet. Der er ikke brug for dem mere.

Der kan stadig komme nyheder omkring poster. Så siden er ikke færdig endnu. selv om den har kørt siden den 22. august 2009. Der mangler nogle avisudklip hvor vor forening og vælgermødet omtales.

Copyright på alle fotos.

 


SLUT PÅ SIDEN