Velkommen til foreningens hjemmeside

 

Om hjemmesiden

Denne hjemmeside er ment som en informationskanal til medlemmerne. Her på siderne findes vedtægter og referater, samt diverse andre oplysninger.

 

Til højre findes nu en oversigt med "lokkemad", - til sider vi gerne vil henlede opmærksomheden på.

Du kan her på siden finde en mængde information om vor forening og dens virke.

 

Om at læse pdf. filer

Nogle af siderne her på vores webside er af typen pdf, hvilket betyder der skal bruges et særligt program for at de kan læses.


Programmet er gratis at installere, og de fleste moderne Pc'er er allerede fra "fødslen" udstyret med dette program.


Hvis du IKKE kan åbne eksempelvis vores vedtægter, har du sandsynligvis ikke programmet installeret.


Programmet hedder Adobe Reader og kan hentes gratis på Adobe's hjemmeside, som du finder ved at trykke her.

 

Hent Adobe Klik her:  Reader eller på dette logo:

 

 
Når der skal et særligt program til læsning, hvorfor i alverden er vedtægter, referater og lokalplan så skrevet og indlæst som pdf. filer?

 
Det skyldes blandt andet at pdf formatet generelt fylder mindre end originale dokumentfiler, især hvis emnerne er fyldt med billeder, tegninger eller anden grafik.

 
Yderligere er det en fordel at dokumenterne præsenteres 100% ens på alle computere, og hvis de printes, så printes de 100% ens. Samtidig vil man med sikkerhed undgå at der opstår fejl i de dokumenter der printes, idet der ikke kan forekomme ændringer fra originalen. Dette er især vigtigt vedrørende vedtægter, lokalplan og lignende.

Webmaster undskylder besværet med pdf filerne, men anser det for et gode, - trods alt.
 

Gå bare på opdagelse.

 

God læsning

 


 

 

Hjemmesidens opbygning

Hjemmesiden er forsynet med en folde-ud-menu i skærmens venstre side og en menu i toppen. Ved hjælp af disse kan man klikke sig vej til samtlige sider på vores websted. Det er under udvikling, og bliver løbende forbedret, i takt med at vi bliver mere erfarne.

 

Anvender du Internet Explorer 8 kan du forstørre siden ved at klikke på % nederst i browservinduet. Du kan ligeledes fjerne browsernavigationsvinduet ved at trykke på F11 funktionstasten og få den igen ved atter at klikke på F11.

 

For at se denne side effektivt - så billeder og tekst fylder hele skærmbilledet - vil vi anbefale dig at trykke på F11 - så forsvinder toppen - og forstørre siden til 150%-200% på ikonet nederst i browservinduet. Tryk igen på F11, når du er færdig og sæt forstørrelsen til 100% samt luk vinduet - så er du tilbage på hjemmesiden.

SES BEDST I

DEN KAN HENTES GRATIS PÅ NETTET

 Hjemmesiden er fremstillet af en ren amatør, (Jeres webmaster/formand), - det er faktisk kun mit første forsøg på at opbygge en hjemmeside, så I bedes bære over med småfejl, og er samtidig velkomne til at indsende forslag til forbedringer.

venlig hilsen
Webmaster Poul

 


 

 

Vort mål med hjemmesiden

Det er vort mål, at denne hjemmeside skal virke Som bindeled mellem vor forening og dens medlemmer samt områdets beboere.

 

Vi vil derfor gennemføre undersøgelser - ja, tage temperaturen på området og få at vide - hvad der rør sig.

Det vil foregå ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser her på vor hjemmeside.

 

Hjemmesiden blev født i maj måned 2009 - nu skal den vokse og gro og selvfølgelig igennem sine børnesygdomme. Den er kun lige fyldt et år.

 

Tag vel i mod barnet.

 

Talerør - Lokalrådsfunktion

Foreningen fylder i år 41 år og har siden sin stiftelse foruden at varetage grundejerinteresser også virket som talerør for alle i dens virkeområde - det vi i dag kalder et lokalråd. Denne funktion betragter vi som en af vore hovedopgaver.

 

Det er vor forenings vedtægtsmæssige grundlag, at virke for fremme af tanker og idéer, som kan være til gavn for området og dets beboere.

 

Vi afholder derfor offentlige møder og nedsætter udvalg og arbejdsgrupper - når dette findes nødvendigt.

 

Vi følger hele tiden med i, hvad der foregår i vort område. Foreningens største samarbejdspartner er nok Slagelse kommune og det især på teknik, miljø og naturområdet.

 

Møde med Slagelse kommune og et offentligt møde mellem kommunen og vort områdes beboere - Det arbejder vi på in 2010/2011

Vi arbejder her i 2010 på, at få et dialogmøde med Slagelse kommune, hvor vi og vore medlemmer og offentligheden sammen med berørte politikere, ledelse og medarbejdere i Slagelse kommune på en lang række områder, kan drøfte de problemstillinger, vi arbejder med og blive opdateret om kommunens planer og tanker.

 

Vi er ikke meget for den slags møder, hvor vi skal agere publikum og taknemmelige tilhørere for politikerne og udvalgte foredragsholdere. Vi vil dialogen og debatten.

 

Vi arbejder også i år på igen, at være med ved loppemarkedet ved Brugsen i form af en sponsorering af noget, der kan beskæftige børnene. Vi ved ikke noget i skrivende stund (maj 2010) om arrangementet også bliver til noget i år.

 

Send os en ansøgning, hvis der er et lokalt formål man gerne ser støttet

Vi har normalt sponsoreret trøjer, bolde og andet til TIF, præmier til lotteriet ved Tårnborgrevyen og andre gode formål, men vi har kun begrænsede midler og får ingen tilskud. I takt med vor økonomiske formåen vil vi naturligvis altid være villige til at behandle en ansøgning seriøst.

 

Projekt "BORD & BÆNK"  - Det arbejder vi på i 2010/2011

 

 

Vi har et projekt i støbeskeen. Det hedder "BORD & BÆNK". Det er vor medstifter af foreningen Willy Søren Beck, der har foreslået det. Han har kørt vort virkeområde igennem og har udpeget - vi mener det er omkring 17 steder, hvor en bænk og i nogle tilfælde et bord og en bænk ville gøre underværker. Fidusen i det her er, at hvis vi selv ryster op med nogle skillinger til det, kan vi søge midler til det. Det kræver et større arbejde og en del forhandlinger. Vi kan jo ikke bare sætte noget op, hvor vi synes det ville være en god idé.

 

 

 

Her ude ved kanten kunne være et glimrende sted for placering af bord og bænk.

 

 

Stedet ligger højt og der er en herlig udsigt her oppe fra.

 

Første prioritet har den nye parkeringsplads på Halsebyvej. Området er i lokalplanen udlagt til rekreativt grønt område for Rødhøjvejskvarterets beboere. Vi mener det ville være et herligt sted, at kunne sidde og nyde udsigten over noret.

 

Det hele er kun i ídéfasen på indeværende tidspunkt.

 

Lokalrådsudvalg - Vedtægtsudvalg - Det arbejder vi på i 2010/2011

Vi har på generalforsamlingen vedtaget, at nedsætte to udvalg - arbejdsgrupper om man vil, den ene skal arbejde med ny og moderne udformning af vore vedtægter og den anden er et lokalrådsudvalg.

 

Har du lyst til at deltage i disse udvalg så kontakt et bestyrelsesmedlem.

De permanente udvalg trafiksikkerhedsgruppen og natur- og miljøgruppen forsætter som hidtil. Her ser vi også gerne nye ansigter.

 

Vi vil forsøge, at tage kontakt til andre foreninger i vort område for sammen med dem, at indlede et formaliseret samarbejde til gavn for os alle.

 

Administrative funktioner

I det daglige er det også foreningens opgave, at varetage den rent administrative funktion, så foreningen kan fungere. Banale sager - som en hæk der er for høj, en hjørnebeplantning der tager udsynet i et vejkryds, fordi den er for høj eller ikke klippet ind - uhensigtsmæssigt parkerede biler er det også vor forenings opgave, at forsøge at få løst - der dukker hele tiden nye opgaver op. Eksempelvis en større ubebygget grund på Ahornvej, der ikke bliver holdt. Områdets beboeres haver bliver invaderet af tidsler. Det rammer Nøddevej og den sydlige del af Banevej rigtigt slemt. Vi bruger en masse tid på det - kontakter kommunen, politiet, landbrugsorganisationer, ejeren og jeg "skal komme efter dig skal jeg". Så som et mirakel løser det hele sig selv, fordi arealet bliver solgt til en ny ejer, der vil holde det som grønt område.

 

Nabostridigheder vil vi dog ikke involveres eller deltage i, vi er frivillig ulønnet arbejdskraft og der er grænser for, hvad vi kan og vil påtage os af opgaver - det er vi for få aktive til.

 

Vi er upolitiske, men har selvfølgelig også en mening om tingene

Vi er en upolitisk forening og kan og vil ikke tages til indtægt for en bestemt politisk holdning eller spændes for en sådan. Vi har altid været på vagt overfor, at vor natur og miljø her i Tårnborg ikke led overlast. Det vil nogen kalde politik - vi kalder det sund fornuft.

 

Opfordring til medlemmerne - OPLYS DIN E-mail adresse
Med det formål at kunne formidle vigtig og uopsættelig information til medlemmerne hurtigt og effektivt, ønsker bestyrelsen at oprette en mailliste, dvs. en liste over medlemmernes E-mail adresser.
 

Hermed kan vigtig information hurtigt viderebringes, eventuelt ved at gøre opmærksom på information på hjemmesiden eller andetsteds.
 

Vi er godt klar over at ikke alle har en E-mail adresse, men antallet af almindelige breve vil i bedste fald kunne reduceres.
 

Gør os den tjeneste at sende din Email adresse til bestyrelsen, - tryk på knappen her under, eller benyt gerne formandens E-mail adresse.

 

KONTAKT OS

Vær med

For at foreningen kan fungere er det vigtigt, at du vil deltage - ikke nødvendigvis som bestyrelses- eller udvalgsmedlem, men gerne med praktiske gøremål eller som aktiv arrangør af eller medhjælp ved et arrangement.

 

Vi glæder os til høre fra dig.

 

BESTYRELSEN

 

(rettet og opdateret den 25. MAJ 2010)