*** VI AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 14. MARTS 2015 KL. 10.00 I TÅRNBORG FORSAMLINGSHUS *** DER AFHOLDES EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 24. FEBRUAR OG DEN 3. MARTS 2015 ALENE FOR AT FÅ VEDTAGET DE AF KOMMUNEN GODKENDTE VEDTÆGTSÆNDRINGER SÅ VI SOM LOKALRÅD KAN MODTAGE DRIFTSTILSKUD OG PROJEKTTILSKUD - HER ER INGEN GRUND TIL AT MØDE OP DA DER ER TALE OM FORMALITETER ***- foreningenhar fået ny formand Valdemar Jensen *** B R E A K I N G  N E W S :  Så bevilgede Trafikministeriet de østvendte Motorvejsramper til Vemmelev *** Vor forening arbejder som vedtaget på genralforsamlingen at etablere et lokalråd hvor alle i vort område kan deltage og ikke kun ejere af fast ejendom. *** ET LOKALRÅD ER EN NÆRDEMOKRATISK ORGANISATION DER SOM SIN PRIMÆRE OPGAVE HAR AT SIKRE BEBOERNE I LOKALOMRÅDET INDFLYDELSE PÅ DERES LOKALOMRÅDE SPECIELT OVERFOR KOMMUNALE TILTAG SÅSOM DØGNINSTITUTIONER TIL DOMSANBRAGTE OG NARKOMANER, TRAFIKSIKKERHED, BUSPLANER, SKOLEDISTRIKT, SPILDVANDSPLANER, LOKALPLANER, KOMMUNEPLAN, OVERGREB PÅ NATUR- OG MILJØ OG MEGET MERE - LIGE NETOP DET VOR FORENINGS LOKALRÅDSFUNKTION HAR BESKÆFTIGET SIG MED IGENNEM NU 46 ÅR ***

Nu har kommunen sagt god for vore vedtægtsændringer så vi er berettigede til at modtage driftstilskud på lige fod med øvrige lokalråd med 11.000 kr. årligt

(og projekttilskud og midler fra borgerstyrede budgetter).

 

Vi er overbevist om, at de personer der vil oprette et lokalråd i samme geografiske område som vort og med samme navn er i det man i juraen kalder for KVALIFICERET ond tro.

 

Man opretter ikke et lokalråd i samme område, når der er et i forvejen og det burde kommunen klart og utvetydigt fortælle initiativtagerne - ikke mindst når to af de mest emsige ikke engang bor i vort område.

Vor forening har virket som talerør- og lokalråd siden 1969 og det ved kommunen ganske udmærket, men noget tyder på, at en borgerkonsulent ikke har været sin opgave voksen og klart meldt ud, at der var et etableret lokalråd
i området.

 

Det har hun og vi forsøgt at rette op på på det sidste, men det preller af som vand på en flok gæs.

 

Det var vort lokalråd, der i samarbejde med to nabolokalråd fik fremmet sagen om de østvendte ramper. Vi er stolte over, at vor forening og ikke mindst lokalråd løste en klar nærdemokratisk opgave og fik givet områdets beboere indflydelse på udviklingen i deres område til gavn for både beboere og erhvervsliv klart i overensstemmelse med vor formålsparagraf.

 

DU KAN LÆSE VORT FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER VED AT KLIKKE HER

 

OG INDKALDELSEN TIL DEN ORDINÆRE OG DE EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER VED AT KLIKKE HER

 

Nu er vi også på FACEBOOK - BARE KLIK:

https://www.facebook.com/pages/T%C3%A5rnborg-Lokalr%C3%A5d/769810049778824

 


 

 

Tjekliste til håndværkerfradraget KLIK HER

Sådan klager du over en håndværker KLIK HER

 

HER KAN DU LÆSE INDKALDELSEN  2014 KLIK HER    DEN NYE BESTYRELSE KLIK HER

 

VI AFHOLDT ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TÅRNBORG FORSAMLINGSHUS LØRDAG DEN 16. MARTS KL. 10.00 KLIK

 

ØSTVENDTE RAMPER - VI HAR LIGE FÅET BEVILGET 8.000 KR. AF SLAGELSE KOMMUNE TIL ET STORMØDE OM SAGEN KLIK

Skal vi bare trampe i vandkanten og traske. Ha! Planudvalget har lige erstatter trampesti med sti i forslaget for så vidt angår stien Noret rundt. Meget tyder på at stien er S T E N D Ø D.

LÆS MERE OM STIER

Klik på osten med de rullende øjne eller flagene og se en SEJ VIDEOER.

 

VEMMELEV LOKALRÅD, HEJNINGE-STILLINGE LOKALRÅD OG TÅRNBORG LOKALRÅD SAMLET TIL MØDE OM DE ØSTVENDTE RAMPER

 

SÅ ER SINDENE IGEN I OPRØR VEDRØRENDE SVENSTRUPGÅRD

LÆS VORT NABOHØRINGSSVAR VED AT KLIKKE HER

 

HER ER LINKET TIL OMTALEN I 2013 KLIK HER

B R E A K I N G  N E W S  Så bevilgede Trafikministeriet de østvendte Motorvejsramper til Vemmelev

 

Opdateret 20. feb. 2015

forsidebillede: Beboermøde i forsamlingshuset

 om indkaldelse  af ideer og forslag vedrørende Tårnborg området