DOKUMENTER

 

De er alle i PDF format

og kommer op i et nyt vindue. Her kan du læse dem

og udskrive dem

eller gemme dem på din computer.

 

Denne side indeholder vore dokumenter.

 

Ikke alt er tilgængeligt nu, men det kommer - vi har et hav af materiale, der skal scannes og redigeres og en masse vigtige dokumenter i word-format, der skal laves om til PDF-filer.

 

De er alle i PDF format.

Dette kræver, at man har Acrobat Reader installeret på sin PCer.

Har du ikke allerede hentet og installeret den, kan sidste nye version hentes gratis her:

 

Hent Adobe Klik her:  Reader eller på dette logo:

 

Om at læse pdf. filer.


Nogle af siderne her på vores webside er af typen pdf, hvilket betyder der skal bruges et særligt program for at de kan læses.


Programmet er gratis at installere, og de fleste moderne PC'er er allerede fra "fødslen" udstyret med dette program.
Hvis du IKKE kan åbne eksempelvis vores vedtægter, har du sandsynligvis ikke programmet installeret.

Når der skal et særligt program til læsning, hvorfor i alverden er vedtægter, referater og lokalplaner så skrevet og indlæst som pdf. filer?


Det skyldes blandt andet at pdf formatet generelt fylder mindre end originale dokumentfiler, især hvis emnerne er fyldt med billeder, tegninger eller anden grafik.


Yderligere er det en fordel at dokumenterne præsenteres 100% ens på alle computere, og hvis de printes, så printes de 100% ens. Samtidig vil man med sikkerhed undgå at der opstår fejl i de dokumenter der printes, idet der ikke kan forekomme ændringer fra originalen. Dette er især vigtigt vedrørende vedtægter, lokalplan og lignende.

Webmaster undskylder besværet med pdf filerne, men anser det for et gode, - trods alt.
 

 

DOKUMENTOVERSIGT

 

Klik på de enkelte dokumentnavne.

Når du lukker vinduet ned kommer du tilbage hertil.

BARE KLIK MED MUSEN

 

DIGITALT NYHEDSBREV:

 

KONTAKT OS

 

Du kan tilmelde dig vort digitale nyhedsbrev, ved at bruge kontaktformularen - marker Nyhedsbrev og oplys din e-mail adresse.

Du kan også sende en e-mail til os og skrive tilmelding nyhedsbrev i emnefeltet, men vi foretrække formularen.

 - du behøver ikke være medlem, for at komme på vor mail-liste.

Det hele er lidt nyt for os - så vi skal lige finde ud af, hvordan vi skal administrere det rent teknisk.

Det finder vi - håber vi da, også ud af.

Vor idé er den, at sende dig en mail, når vi har nyheder af en vis betydning her på hjemmesiden.

Tilbage til oversigt

 

 

Der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget i Børnehuset på Storebæltsvej den 15.
september 2009 kl. 19.00.

 

7. Forslag til lokalplan 1069 - Daginstitutionen Børnehuset på Storebæltsvej
i Korsør


 

Sagsnr.: 2009-020348/LW Kompetence: BY Åben sag
Resumé


Udvalget for Børn og Unge, Læring og Uddannelse har besluttet at igangsætte planlægningen for en række børneinstitutioner i Slagelse Kommune. Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling
besluttede den 8. juni 2009 at tage denne beslutning til efterretning og igangsætte det nødvendige planarbejde.


Sagsfremstilling


På grundlag af de 2 udvalgs beslutninger er der udarbejdet forslag til lokalplan for Daginstitutionen Børnehuset på Storebæltsvej i Korsør. Lokalplanforslaget omfatter mulighed for udvidelse af daginstitutionens bygninger og legeplads, samt muligheder for reetablering af fortidsminde i lokalplanområdets nordøstlige hjørne.


 

Lokalplanen erstatter delvist en eksisterende lokalplan – nr. 94 Børneinstitution på Storebæltsvej vedtaget af Korsør Byråd i maj 1996.

 Lokalplaner\Lokalplan 94 .pdf


Udvidelsen af institutionen forventes udført som en tilbygning til en eksisterende bygningsmasse, og lokalplanen fastlægger bestemmelser for, at nye bygninger skal udføres svarende til
eksisterende bygningers udseende og arkitektur.


 

Indstilling


Plan og Erhverv indstiller,
at lokalplanforslaget indstilles til Byrådet til godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse,

at der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget i Børnehuset på Storebæltsvej den 15.
september 2009 kl. 19.00.


Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling anbefaler indstillingen. Det forudsættes, at der indarbejdes krav om Energiklasse 1.


Michael Gram deltager i Borgermødet.


Byrådet den 24. august 2009 kl. 18.30
Side 8
Økonomiudvalget anbefaler.
Beslutning
Godkendt
Bilag
Bilagene kan ses på kommunens hjemmeside på adressen www.slagelse.dk – Politik – Dagsordener og
referater – Bilag – Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling den 3. august 2009.

 Lokalplan 94 - En institution på Storebæltsvej

 Forslag Lokalplan nr. 1069 Daginstitution Børnehuset på Storebæltsvej i Korsør (Kommer i offentlig høring fra den 6. september 2009)

 Miljøscreening lokalplan 1069

 Oversigtskort over området ved Korsør.pdf (vedrører lokalplan 1069)

 Notat om lokalisering af børneinstitutioner (vedrører lokalplan 1069)

 

 

Vor forenings indsigelser for at beskytte fortidsmindet.

GFTL_indsigelse_lokalplan_1069ny.pdf

141lilleHvidboglokalplan1069DaginstitutionenBørneh.pdf

DagsordenPEU071209ÅD1.pdf

DagsordenØK071209ÅD.pdf

 

Den 7. december agter Slagelse kommune, at vedtage lokalplanen. Miljøcenter Roskilde har meddelt, at Slagelse kommune hvis den søger en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 om fredningszone for fortidsminder - ikke vil få meddelt en sådan. Der henvises til, at kommunen har mulighed for at meddele en dispensation fra loven. Nu kan vi så vente og se om kommunen giver sig selv en sådan dispensation og sætter loven ud af kraft.

 

 

Tilbage til oversigt

Tårnborgvej - omkørsel mod Korsør Station

Tårnborgvej - omkørsel mod Korsør Station

Der starter anlægsarbejde på Tårnborgvej mellem Lilleøvej og Møllevangen i Korsør mandag den 9. september. Det betyder omkørsel mod Korsør Station.

Anlægsarbejde på Tårnborgvej – omkørsel mod Korsør Station

Anlægsarbejdet starter mandag den 9. september 2009. Her vil entreprenøren bruge den første dag på at opsætte afmærkning.  

Allerede tirsdag den 10. september har entreprenøren planlagt at affræse asfalt.

Anlægsarbejdet forventes afsluttet den 16. oktober 2009.
 

Trafik i perioden

Der vil i hele perioden være omkørsel for kørende mod nord/Korsør Station via Lilleøvej og Møllevangen.

For kørsel mod syd/centrum indsnævres kørebanebredde i anlægsperioden til ca. 2,80 meter.
 

Dette skal der laves 

Mellem Lilleøvej og Møllevangen skal der etableres en midtervulst i 1,0 meters bredde og ca. 220 meters længde. Midtervulsten etableres i chaussesten.

Ved Lilleøvej og ved Møllevangen etableres blåt cykelfelt, og syd for Møllevangen etableres ca. 30 meter ny cykelsti fra eksisterende cykelsti frem til krydset.

 I rundkørslen etableres cykelsti i det nordvestlige hjørne.

Se projekttegninger:  1 -  2

 

Flere oplysninger

Hvis du ønsker flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte

  • Karsten Søndergaard, Anlægsingeniør i Vej og Park, på
    tlf. nr. 58 57 34 75 eller på e-mail kason@slagelse.dk 

Pressemeddelelse den 4. september 2009

Sidst opdateret 4. september 2009

Tilbage til oversigt

 

FORENINGSDOKUMENTER:

 

 Pressemeddelelse om ny bestyrelse - VI ER PÅ BANEN IGEN

 Foreningens love

  Indkaldelsen til ordinær generalforsamling 22. marts 2009

  Bestyrelsens beretning 2008-2009

  Foreningens årsregnskab 2008

  Nyhedsbrev No. 1 2008

  Nyhedsbrev maj 2008

  Nyhedsbrev maj 2009

Nyhedsbrev GT maj 2010.pdf

GTFL_RYKKER_2009_feb2010version.pdf

  Foreningsfolder 2009 - det er den folder vi bruger til medlemskampagner - opdateret udgave august 2009

  Agitationsbrev (hvervekampagne) maj 2009

  Klovneplakat 2009 - Plakat ophængt 10 steder for at gøre opmærksom på vor ballonklovn ved loppemarkedet ved Brugsen lørdag den 8. august kl. 11.30

  Ansøgning tilskud til valgmøde

  Udvalgsbehandling af ansøgning om projekttilskud

 GFTL_valgmødeløbeseddel_udk1.htm.pdf

GFTL_UDSLAGSOVERDÆKNING_lerbakken_2009.pdf 

   Kommunegrænsen som den så ud ved foreningens stiftelse den 10. juni 1969 (Ikke lagt ind endnu)

  Trafiksikkerhedsrapport

  Vort høringssvar til trafiksikkerhedsrapporten

  Skjulte spor - vor rapport om stier

  Brev til Slagelse kommune om "obligatorisk medlemskab"

  Korrespondance med Slagelsse kommune om obligatorisk medlemsskab.pdf

  Pressemeddelelse om trafiksaneringsmødet

  Tinglyst deklaration for Holmegårdsudstykningen DET SÅKALDTE "TRÆKVARTER"

  Tårnborgvisen

  Debatoplæg fra Grønt Råd Korsør (Okt. 1996)

  Læserbrev om trafiksaneringsmødet om Halsebyvej

  Jubilæumsskrift 5 år (Det er ikke et jubilæumsskrift - det udkom i 1976 - det ligner noget til medlemshvervning - indeholder en masse spændende stof)

  Jubilæumsskrift 10 år (Det er ikke et jubilæumsskrift - det udkom i 1979 nok et nyhedsbrev eller en slags medlemsagitation). Indeholder et fyldigt referat af generalforsamlingen i 1979).

  1O ÅR STIFTELSE RESULTATER.pdf (Et indlæg af foreningens første formand Kaj Hartung Nielsen - 1979)

  Jubilæumsskrift 25 år (Det er virkeligt spændende læsning - her er en hilsen fra borgmesteren - en artikel om møntfundene af Henning Nielsen - en hel masse om foreningen og ikke mindst en OTA-solgryn historie)

  Postkort (Det har vi brugt i mange år i forbindelse med gaver - hilsener o.s.v. - vi har stadig negativet liggende i arkivet, men vi skal nok have et nyt)

  Høringssvar til Kommuneplan 2009_2020

 

Selve behandlingen af vort høringssvar finder du under KOMMUNEPLAN

  Bykort Korsør (Et glimrende kort som man navigere i med videre)

 

 

Vor forenings indsigelser for at beskytte fortidsmindet.

GFTL_indsigelse_lokalplan_1069ny.pdf

 

 

Tilbage til oversigt

 

LANDUDVIKLING SLAGELSE - VI ER MED I DENNE FORENING

  Vedtægter

  Forretningsorden

  Invitation til møde i Havrebjerg 18. april 2009

  Referat af konference den 26. april 2009

  Indkaldelse til generalforsamling 2009 010409

  Invitation til ekskursion 031009

  Regnskab-land-2008

  Anmel_HKH_Sjaellandske

  Landudvikling\generalforsamling-2009-indkaldelse-010409.pdf

 

Tilbage til oversigt

Her er lidt historiske dokumenter og andre gode ting og sager:

  Tårnborg Prøv at se forsidebilledet - det er ren nostalgi der er fra 1964 eller tidligere.

  Stier rundt om Noret - spændende lille artikel

  Bidrag til Tårnborgs Historie

  Kort over Taarnborg Sogn år 1800 Udarbejdet af La Cour 1926 - bilag til "Bidrag til Tårnborgs Historie"

  Møntfund på Tårnborg

  Marsken rider igen

 GT udgravning Tårnborg Henning Nielsen.pdf

 Erik Glipping og Marsk Stig i Middelalderens Annaler og Viser.pdf

 Viborg Amt 2001.pdf Spændende artikel om mordet på Erik Klipping.

 

Tilbage til oversigt

AGENDA 21

 

Den lokale AGENDA 21 indsats forudsætter borgerinddragelse.

     AGENDA-21 BORGER FORUMS   

    NATUR- OG MILJØGRUPPE I KORSØR    

Her er lidt dokumenter fra Natur- og Miljøgruppens arbejde: (Test)

 Golfbanen indsigelser

 Miljøministeriet - Lokalisering af golfbaner Januar 2006 vejledning.pdf

 Dagsorden_til_kommende_Agenda_21_møde_2005_godkendt.pdf

 Korsør golfklub oversigtskort

 Oldenbjergstisystemet

 Forslag til Agenda21 handlingsplan

 Turismepolitik

 Referat af Agenda21 udvalgets møde 3. juni 2009

 §19 ansøgning25 10 06.pdf

 0701Stibjergvejsvarbrevmedbilag0235.pdf

 1001GolfbaneStinr12og3.pdf

 2001_tillaeg20_hvidbog.pdf

 2005_forslag_kapitel_07.pdf

 2005_hvidbog1.pdf

 2005_hvidbog1_bilag.pdf

 agenda21_vejledning.pdf

 Hold_oeje_med_naturen.pdf

 Haandbog_om_miljoe_og_planlaegning_2004.pdf

 lokal_agenda21_strategi_korsoer.pdf

 Lov om miljøvurdering af planer og programmer.pdf

 LP122.pdf

 Miljømålsloven.pdf

 Naturbeskyttelsesloven.pdf

 Naturklagenævnetklagevejledning.PDF

 Nyt fra agenda21 - december 2004.pdf

 Offentlighedens adgang.pdf

 Offentlighedens adgang mere.pdf

 Offentlighedens adgang mere 2.pdf

 Offentlighedens adgang mere 3.pdf

 Planloven.pdf

 Plansystem1969-2004.pdf

MILJØMINISTERIET PLANSYSTEMDK

Her kan du se en masse nyttig information om lokalplaner med videre.

http://kort.plansystem.dk/

Planloven_011007.pdf Her er en nyttig vejledning om planloven med alle begreber definerede

 Skovloven.pdf

 Ud I Natur Teknik November.pdf

 Vejledning om 300 meter standbeskyttelse.pdf

 Vejledning om 300 m strandbeskyttelses- og klitfredningszone, Skov- og Natur.pdf

 Vejledning om 300 m strandbeskyttelses- og klitfredningszone, Skov- og Natur indhold.pdf

 

Tilbage til oversigt

 

NY AFFALDSPLAN I HØRING:

 

 

Ny affaldsplan på vej


Slagelse Kommune har i samarbejde med KAVO lavet et forslag til en affaldsplan for perioden år 2010-2020.

Forslaget sendes i offentlig høring frem til 27. september 2009.

Planen beskriver, hvordan vi skal behandle vores affald de kommende år.

Den opstiller også nogle strategier for, hvordan vi kan sikre, at affaldet bliver genbrugt og behandlet på en miljørigtig måde.

Du kan læse planen med bilag her:

  Hovedplanen - Her er forslaget til affaldsplanen der er til høring

  Bilag 1 - Her er bilag til affaldsplanen

  Bilag 2 - Her er flere bilag til affaldsplanen

 Vort høringssvar af 27.09.2009

0201Affaldsplan_hoeringssvar.pdf

0201Affaldsplanforslag20102020.pdf

0202Affaldsplanhoeringssvar.pdf

 

KLIMAKOMMUNE

0300Klimakommunestatusrapportoghandleplan2009A4L.pdf

 

TILGÆNGELIGHEDSPLAN

0500Tilgaengelighedsplan.pdf

TRAFIKPLAN

0601MoviasTrafikplan.pdf

0602Moviahoeringssvar.pdf

LEGEPLADS I BOESLUNDE

0801ansoegningBoeslundelokalraad.pdf

0802DPUPrincipieldroeftelselegepladser.pdf

FORTOVSARBEJDER

1000Oversigtoverfortovsarbejder20092010.pdf

TRELLEBORG - ØKONOMI - TILSKUD - OVERTAGELSE LÅN OG AFDRAG

Bilagpkt2NotatTrelleborg6112009.pdf

DAGSORDENER OG REFERATER - INDEHOLDER AKTUELLE SAGER

Dagsorden_MNU191109.pdf

ReferatDPU091109.pdf

ReferatPEU021109ÅD.pdf

ReferatTU051109.pdf

\www.gymnasieskolen.dk - article.pdf

 

  Afbraendingsregulativ20091.pdf

  Slagelseresultat.pdf

  Samletresultat.pdf

 

Tilbage til oversigt

 

KORSØR FYLDPLADS:

  Påbud om lukning af Korsør fyldplads 18. maj 2006

  Plan for Korsør Fyldplads

  Udvalget for Teknik den 7. maj 2009 kl. 15.00 (Orientering om nedlukningen af Korsør Fyldplads)

  Indskærpelse til Korsør kommune om at overholde §7 i reglerne om deponeringsanlæg (fyldpladsen)

Bilag:   Oversigt deponiområder Korsør Fyldplads

  Borgermøde om reetablering af Korsør Fyldplads

  Notat vedr. beskyttet natur m.v. på Korsør Fyldplads

Tilbage til oversigt

 

UDVIDELSE AF KORSØR KART BANE:

Der er en kæmpeudvidelse af Korsør-Kart-Bane på Ørnumvej på vej.

Der ligger en grydeklar plan til ca. 8,4 millioner kroner uden moms klar til politisk vedtagelse.

LÆS DOKUMENTERNE HER:

  Dagsorden til møde den 13. august om Kart-Banen

  Selve Kart-Bane planen med kort

  Støjberegninger over Kart-Banen

Tilbage til oversigt

 

PARKERINGSPLADS PÅ HALSEBYVEJ:

Slagelse kommune har lige søgt og fået dispensation fra strandbeskyttelselslinjen til at anlægge en parkeringsplads i forbindelse med renoveringen og udbygningen af Halsesbyvej.

LÆS DOKUMENTERNE HER:

  Dispensation TIL PARKERINGSPLADS PÅ HALSEBYVEJ

  Bilag

  Notat om Halsebyvej fra Via Trafik OM FORSLAG TIL TRAFIKSANERING

Tilbage til oversigt

 

BANKES MOSE:

  Udvalget for Miljø og Natur den 28. maj 2009 kl. 16.00 - (Stibjergvej 92 - Lovliggørende dispensation til rydning og græsning i mose)

Bilag:   Dispensation til afgræsning og rydning

Tilbage til oversigt

 

NATURFORMIDLINGSCENTER PÅ LILLE TÅRNBORGGÅRD:

Slagelse kommune har behandlet en sag om et regionalt flagskib. Det handler om et naturformidlingscenter på Lille Tårnborggård ved Kirken. Der er tilsyneladende problemer i forhold til samarbejdet med SNS, Skov og Naturstyrelsen, Storstrøm (Miljøministeriet). Det ligger også under vore foreningsdokumenter ting af interesse for denne sag.

LÆS DOKUMENTERNE HER:

 Referat af Agenda21 udvalgets møde 3. juni 2009

(Sagen om placeringen kommer på udvalgets næste møde den 10. september 2009)

 Anlaegsoensker til anlægsbudgettet MNU20102013.pdf

  Dagsorden for Miljø- og Naturudvalget 20. august 2009

  Forvaltningens styregruppes notat til udvalgsmødet

  Brev fra SNS om Naturformidlinscenteret

  Udkast til ansøgning udarbejdet af SNS

  Budget for Naturformidlingscenteret uden bygningsrenovering

  Budget for Naturformidlingscenteret med bygningsrenovering

  Kort over de regionale sammenhænge i projektet

  Kort over faciliteter på Naturformidlingscenteret

  MNU udvalgsrapport juni 2009

  MNU Status på politikområder

  Debatoplæg fra okt. 1996 Korsør Nor og dets nære omgivelser

Tilbage til oversigt

 

ØSTVENDTE RAMPER:

DU KAN OGSÅ LÆSE OM DISSE RAMPER I VOR TRAFIKSIKKERHEDSRAPPORT

 Oversigtskort over afkørsel 41

 Trafiktal

 ReferatPEU060409ÅD

 Referat20090813

031Forudsætningsnotat09032009.pdf

032Trafiktekniskevurderinger11032009.pdf

033TkrydsBildsøvejanlægsoverslagmaj2009.pdf

034Trafiksikkerhedsrevisionjuni2009.pdf

035Vurderingaftrafikafvikling14082009.pdf

  036Kortbilagderviserdetlokalplanlagteogdetkommunep.pdf

  ReferatPEU070909ÅD.pdf

 

Tilbage til oversigt

 

LOKALPLANER:

 

Her finder du en del af de lokalplaner, der gælder for vort område

- nogle stykke mangler, men de kommer.

 Du kan også finde den eksisterende kommuneplan for Korsør her.


Kommuneplanforslaget der er i høring til den 31. august  finder du her.

 

23Offentligemødervedrlokalplanlægning.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 1 Svendstrup juni 1977.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 2 Børneinstitution Svenstrup Mælkevej Maj78.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 13 Tårnborg skole Dec81.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 15 Erhvervsområde RESKA og Knallertbane Ørnumvej Mar81.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 45 Rekreativt område fyldplads Ørnumvej Feb87.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 54 Tårnborg Parkhotel April87.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 60 Erhverv Teglværkssøen Halsebyvej Marts 88.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 63 Erhverv Ørnumvej Juni89.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 65 Arbejdscamp Ørnumvej Nov88.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 67 Halseby Juni 1989.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 67 Tillæg 94 boligparcel Halseby Jan2002.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 82 Depotområde kraftværker.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 84 Renseanlæg.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 85 Forlev losseplads.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 88 Musholmbugten center.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 91 Bondesbjerg April 94.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan_99_SvenstrupStrandhuseJuni2002.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan_101_Musholmparken.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 109 Parcelgrunde Knivkærvej Frølunde Okt98.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan115 Golfbanens klublokaler Tårnborgparken Feb2000.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan122 9Hullers Golfbane Tårnborgparken Høneklint Juni2005.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 125 Hesselbjerg boligområde Mælkevej Frølundevej Aug2005.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan129 Lysehøj boligområde Juni2005.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan130 Boligområde Rødhøjvej Sep2005.pdf

 Lokalplan 140 om Golfbane på Svenstrupgård (aflyst), MEN VI TROR DA DEN DUKKER OP IGEN, NÅR DEN NYE KOMMUNEPLAN ER VEDTAGET.

 Lokalplaner\Lokalplan 1031 Højbjeg.pdf (Ikke vedtaget - vistnok uenighed om nogle arealer mellem ejer og kommunen ?)

 Lokalplan Frølunde Forslag til lokalplan 1051 (Er vist vedtaget?)

 

037RestanceudviklingtilØK.pdf

051Ans%C3%B8gningTropeby2010.pdf

171Lokalplan1072DaginstitutionpåVejsgårdeniVemmele.pdf

172Lokalplan1072Miljøscreening.pdf

Tropebyen_Slagelse_24_10_08_2_01.pdf

 

Tropebyen_Slagelse_sponsorater.pdf

pkt2.pdf

ReferatDPU091109.pdf

ReferatPEU021109ÅD.pdf

ReferatTU051109.pdf

Tilbage til oversigt

 


HER ER DOKUMENTER SOM ENDNU IKKE ER FÆRDIGPLACEREDE I DEN RETTE KATEGORI - NOGLE ER IKKE RELEVANTE MERE, MEN ER HISTORIE - DER MANGLER DOKUMENTBESKRIVELSER - NOGLE SKAL SIMPELT HEN IKKE VÆRE HER.

U N D E R  REDIGERING

Webmaster august 2009 - undskyld jeg roder.

 Lokalplan 112 Erhvervsområde ved Tårnborgvej - April 2001.pdf

 Lokalplan 132 Halsskov Havn - Husbådsbyen - September 2006.pdf

 Lokalplan 33 Brand- og Redningsskole - Januar 1984 - Revideret Juni 1985.pdf

 Lokalplan 61 Regionalt Erhvervsområde ved Bildsøvej - August 1988.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan  92.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 104.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 11.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 131.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 135.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 51.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 6.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 60.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 70.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 75.pdf

 Lokalplaner\Lokalplan 94 .pdf

 Lokalplaner\Lokalplan124  .pdf

 Kompetenceanalyse Miljø Natur og Plan.pdf

 Lokalplaner\kommuneplanlaegning_ i_en_reformtid.pdf

 Strategi for borgerinddragelse eksempel 130808.pdf

 Planloven LBK nr. 813 21 juni 2007.pdf

 Miljøministeriet Planloven i Praksis 2007.pdf

 Århusmodel for Borgerinddragelse - Århus kommune 2004.pdf

 Naturgruppens indsigelser til Regionsplanstillæg 20 og Lokalplan 122 Golfbanen -  marts 2005.pdf

 Klage til Naturklagenævnet Støjvoldssagen 21. maj 2007.pdf

 Klage til Miljøklagenævnet  Støjvoldssagen 21. maj 2007..pdf

 Supplement til Statslig udmelding om Golfbaner.pdf

 Slagelse kommune Stibjergvej 92-96 Jordarbejder 14 april 2009.pdf

 Klage til Miljøklagenævnet  Støjvoldssagen 21. maj 2007 Bilag 5 Pkt. 5 Bilag - kort.pdf

 Kommuneplan 2005-10 endelig vedtagelse ok170106_1.pdf

 Lokalplaner\KORSØR KOMMUNE Halsskov havn 002.pdf

 Fyldplads overgangsplan del2.pdf

 Lokalplaner\forslagtillokalplan1003institution.pdf

 Lokalplaner\Kortbilag.pdf

 Lokalplaner\Dispensation fra nbl § 3.pdf

 Lokalplaner\020_100000_Vemmelev.pdf

 Lokalplaner\2001_tillaeg20_debat.pdf

 Lokalplaner\2005_hvidbog_202_samlet_dec05.pdf

 Lokalplaner\Amtsrådet_19_12_2005_kl_14_30.pdf

 Lokalplaner\Bilag_20byrådsmøde_20260106.pdf

 Lokalplaner\Bilagpkt2bilag1Kortbilagborgergade1.pdf

 Lokalplaner\Bilagpkt2bilag2projekansøgning1.pdf

 Lokalplaner\Bilagpkt2bilag4OversigtsplanStøjvold_1.pdf

 Lokalplaner\Bilagpkt2bilag4OversigtsplanStøjvold_1.pdf

 Lokalplaner\Bilagpkt2bilag5Snitsetmodøst1.pdf

 Lokalplaner\Bilagpkt2bilag6Godkendelsetilstøjvold1.pdf Lokalplaner\Bilagpkt2bilag7NotatfraPlanErhvervogUdvikling1.pdf Lokalplaner\Bilagpkt2bilag8NotatMyndighedsafd1.pdf

 Lokalplaner\Lokalplansvar_lang version.pdf

Tilbage til oversigt

Aktuelle lokalplanforslag:

 Forslag Lokalplan nr. 1069 Daginstitution Børnehuset på Storebæltsvej i Korsør (Kommer i offentlig høring fra den 6. september 2009)

 Miljøscreening lokalplan 1069

 Oversigtskort over området ved Korsør.pdf (vedrører lokalplan 1069)

 Notat om lokalisering af børneinstitutioner (vedrører lokalplan 1069)

 Nyt boligbyggeri TROLDHAVEN Lokalplan 1061

Tilbage til oversigt

 

Lokalplan 45 Rekreativt område/fyldplads nord for Ørnumvej

Lokalplan 125 Hesselbjerg

Lokalplan 130 Boligområde på Rødhøjvej

Kommuneplan 2009

Forslag til ny kommuneplan 2009-2020

Slagelse Byråd har den 29. juni 2009 vedtaget forslag til Slagelse Kommuneplan 2009-2020.

Kommuneplanen er udarbejdet som en digital kommuneplan og kan ses her.

Forslaget er nu sendt i høring, hvor alle har mulighed for at bidrage.

Høringen varer i 8 uger - fra søndag, den 5. juli til og med søndag, den 30. august 2009.

Indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslaget skal sendes til Plan og Erhverv, Caspar Brands plads 6, 1, 4220 Korsør eller på mail til Plan og Erhverv inden mandag, den 31. august 2009 kl. 9.
 

Så er fristen udløbet for indsendelse af høringssvar.

 kommuneplanens_retningslinjer.pdf (5.7 MB) 

 kommuneplanens_rammer_juli.pdf (23.9 MB)

 kommuneplanens_hovedstruktur.pdf (3.6 MB)

 kommuneplanens_redegoerelse.pdf (1.3 MB)

 kommuneplanens_hvidbog.pdf (3.7 MB)

 kommuneplanens_miljoevurdering.pdf (3.6 MB)

OVENFOR LINKER VI TIL SLAGELSE KOMMUNES SERVER

NEDENFOR LINKER VI TIL VOR FORENINGS SERVER - (HURTIGERE)

 kommuneplanens_retningslinjer.pdf (5.7 MB) 

 kommuneplanens_rammer_juli.pdf (23.9 MB)

 kommuneplanens_hovedstruktur.pdf (3.6 MB)

 kommuneplanens_redegoerelse.pdf (1.3 MB)

 kommuneplanens_hvidbog.pdf (3.7 MB)

 kommuneplanens_miljoevurdering.pdf (3.6 MB)

 

 Kommuneplan gældende for Korsør tillæg

 Lokalplaner\Kommuneplan Korsør 2005_10 Rammedel.pdf

 

02samlethvidbog300909smalldel1.pdf

  02samlethvidbog300909smalldel2.pdf

02samlethvidbog300909smalldel3ny.pdf

ReferatPEU051009ÅD.pdf

051009ref.pdf

Tilbage til oversigt

KOMMUNEPLANDOKUMENTER (DET ER LIDT RODET, MEN DET ER MEST TIL FORENINGENS INTERNE BRUG, I DET VI ARBEJDER PÅ HØJTRYK MED VORE INDSIGELSER, KOMMENTARER OG BEMÆRKNINGER).

 Lokalplaner\KORSØR KOMMUNE Halsskov havn 002.pdf

 Lokalplaner\2001_tillaeg20_debat.pdf

 Lokalplaner\2005_hvidbog_202_samlet_dec05.pdf

 Lokalplaner\Amtsrådet_ 19-12-2005 kl. 14_30.pdf

 Lokalplaner\Bilag_20byrådsmøde_20260106.pdf

 Lokalplaner\Bilagpkt310ENDHvidbogPHH170609.pdf

 Lokalplaner\Bilagpkt311AppendiksEHvidbog170609.pdf

 Lokalplaner\Bilagpkt312Kommuneplandagværmed_3.pdf

 Lokalplaner\Bilagpkt313Mindretalsudtalelser150609.pdf

 Lokalplaner\Bilagpkt314Rettelsesblad31220609.pdf

 Lokalplaner\Bilagpkt31HOVEDSTRUKTUR170609lille.pdf

 Lokalplaner\Bilagpkt32Hovedstrukturkort.pdf

 Lokalplaner\Bilagpkt33Indholdsfortegnelseretningslinjer.pdf

 Lokalplaner\Bilagpkt38REDEGØRELSE170609.pdf

 Lokalplaner\Bilagpkt39MILJØVURDERING170609.pdf

 Lokalplaner\forslagtillokalplan1003institution.pdf

 Lokalplaner\Grundejerforeningen Tårnborg indsigelser.pdf

 Lokalplaner\kommuneplanens_hvidbog.pdf

 Lokalplaner\Lokalplansvar_lang version.pdf

 Lokalplaner\naturgruppens indsigelser 2 marts 2005.pdf

 Lokalplaner\ok170106_1.pdf

 Lokalplaner\Rødhøjvej 14122006 side 1 af 4.pd

 Lokalplaner\Rødhøjvej 14122006 side 2 af 4.pdf

 Lokalplaner\Rødhøjvej 14122006 side 3 af 4.pdf

 Lokalplaner\Rødhøjvej 14122006 side 4 af 4.pdf

Tilbage til oversigt

DIVERSE:

  Fortidsminder (En rigtig god lille folder FRA DN KORSØR)

  EL-arbejder (Pjece fra Sikkerhedsstyrelsen om el-arbejder, du selv må udføre)

  Om kirker

  Færdselsloven

  Flyer om Den Sunde og Bæredygtige markedsdag

  Skiltevejledning

HER ER EN RÆKKE PJECER FRA DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD:

 

  Tyverialarm i privat beboelse
Hvis du tænker på at anskaffe dig en tyverialarm, kan du hente gode råd om alarmer i denne pjece.
  TYVERIALARM I PRIVAT BEBOELSE

 

  Indbrudssikring - af hus og hjem
Råd og vejledning i teknisk sikring af din bolig.
  INDBRUDSSIKRING - AF HUS OG HJEM

 

  Nabohjælp
Et godt naboskab kan forebygge kriminalitet i jeres område.
  NABOHJÆLP

 

  Operation mærkning
Genstande, der er mærkede, er svære for tyven at komme af med.
  OPERATION MÆRKNING

 

  Tyverisikring af sommerhuset
Gode råd om, hvordan du sikrer sommerhuset bedst muligt mod indbrud.
  TYVERISIKRING AF SOMMERHUSET

 

  Tv-overvågning
Hæftet beskriver de erfaringer, der er gjort med tv-overvågning, lovgivningen samt en undersøgelse af befolkningens holdning til tv-overvågning.
  TV-OVERVÅGNING

 

  Hæleri
Det kan være dyrt at købe billigt. Læs hvordan man undgår hæleri.
  HÆLERI

 

  Stop MC- eller knallerttyven
En pjece om gode råd til forebyggelse af knallert- og motorcykeltyverier.
  STOP MC - ELLER KNALLERTYVEN

 

  Stop biltyven
En pjece med gode råd til forebyggelse af biltyveri.
 STOP BILTYVEN

 

Tilbage til oversigt

 

GIV DIN MENING TIL KENDE

 

 

Har du en kommentar til os så klik her og skriv løs - vi vil gerne høre din mening og dine kommentarer. Vi vil også meget gerne bringe dit debatindlæg her på hjemmesiden.

 

Bare klik her på: F E E D B A C K

 

INDKOMNE KOMMENTARER:

****************************************************

 

 

========================================

Tilbage til oversigt

 


 

Udgiverkommentarer: Opdateret og en del dokumenter tilføjet 27. maj 2009 - det skal stå i kategorier og i datoorden (må ordnes senere) - vi må gerne ligge alt ud af lokalplaner og så videre siger de hos AddNet - vi skal have lagt al vigtig korrespondance med kommunen ud

7. august 2009 dokumenter tilføjet. 17. august 2009 dokumenter tilføjet. 21. AUGUST 2009 - Forsøgt at bringe orden i kaos. Overskrifter indsat. Links til Kontaktformular. Opdeling i kategorier. Flere dokumenter indsat Hyperlinkpanel indsat. Retur link indsat til navigation. 23. AUGUST 2009 FORSØG PÅ AT FÅ ORDEN I LOKALPLAN OG KOMMUNEPLANDOKUMENTER, MEN VI MANGLER NOGLE LOKALPLANER - DE LIGGER MULIGVIS PÅ ET PAR LØSE HARDDISKE ELLER PÅ EN AF DE ANDRE KOMPUTTERE. ISÆR KOMMUNEPLANDOKUMENTERNE DE AKTUELLE VI SKAL BRUGE ER NOGET FORFÆRDELIGT RODERI. VI FORSØGER IGEN AT HENTE DEM PÅ NETTET. DER ER SIKKERT OGSÅ KOMMET DOKUMENTER MED DER IKKE SKAL VÆRE HER. DER ER SIKKERT OGSÅ DOKUMENTER DER ER INDPLACERET I EN FORKERT KATEGORI. Hele kommuneplanen og link m.v. indsat i tabel-rammer - afprøvet fejl rettet. Søgefunktionen Hvad gælder for mit område fungerer ikke! Ikke vort problem. Stadig under opdatering. 26. AUGUST 2009 - INDLAGT FLERE DOKUMENTER - DE SKAL REDIGERES NOGLE SKAL SLETTES OG DE SKAL INDPLACERES KORREKT - IKKE FÆRDIG ENDNU MED DENNE OPGAVE - DET ER MEGET KRÆVENDE AT FINDE DEM I ARKIVET OG FÅ SAT DET KORREKT OP. 3. September 2009 - flere dokumenter lagt ind. Det er stadig for rodet at komme rundt i, men det bliver bedre. 9.SEPTEMBER2009 LANDUDVIKLING SLAGELSE LAGT IND MED BOGMÆRKE. BOGMÆRKE INDSAT FLERE STEDER. FORSØGT AT SÆTTE DE FØRSTE TABELLER TIL 675PX - ANDRE TIL 65% - 70% - TEST.

10. SEPTEMBER 2009 ALLE STOP TYVEN PJECEN LAGT IND MED SMÅ LOGO-BILLEDER.